Wybory prezydenckie 2020: Dziś II tura wyborów. Lokale czynne od 7 do 21

urna.jpg

Komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, niepełnosprawnych, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz tych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Dzisiaj, w niedzielę 12 lipca br odbywa się  II tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze czynne są od godz. 7 rano do 21.

Komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę: osób powyżej 60. roku życia, kobiet w ciąży, osób z dzieckiem do lat 3, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie – informuje #AlertRCB wysłany dziś do mieszkańców całego kraju.

Chcąc oddać głos należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i złożyć podpis na spisie wyborców. W czasie pobytu w lokalu wyborczym przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego – mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfekować ręce. Dobrze mieć przy sobie własny długopis.

Na terenie Polski karta do głosowania posiada dwie pieczęci. Pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej jest nadrukowana na karcie i ma kolor czarny. Druga pieczęć, stawiana ręcznie przez właściwą obwodową komisję wyborczą może mieć dowolny kolor. Karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg, co jest niezbędne dla umożliwienia oddania głosu osobom niewidomym.

Za granicą karta do głosowania również posiada dwie pieczęci. Pieczęć urzędowa ambasady jest wydrukowana lub stawiana ręcznie. Druga pieczęć jest stawiana ręcznie przez właściwą Obwodową Komisję Wyborczą. Obie pieczęci mogą mieć dowolny kolor. Za granicą karta do głosowania nie ma ściętego rogu.

Z zaświadczeniem o prawie do głosowania, swój głos można oddać w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym na terenie Polski. Za granicą natomiast jedynie w tych obwodach, gdzie przewidziano możliwość osobistego oddania głosu.

Jeśli w lokalu wyborczym okaże się, że wyborca nie został umieszczony w spisie wyborców, w takiej sytuacji członek obwodowej komisji wyborczej ma obowiązek zadzwonić do urzędu gminy, do ewidencji ludności i wyjaśnić tę sytuację. Jeśli okaże się, że jest to wynik pomyłki, komisja dopisze wyborcę do spisu.

Od godz. 24 w piątek 10 lipca  zaczęła się cisza wyborcza, która potrwa do końca głosowania w niedzielę. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zaznaczył również, że agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje jest zabroniona. Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna.

Źródło: PKW

PODZIEL SIĘ