Wrocław: 21 lipca kolejne osiedla rozpoczynają selektywną zbiórkę bioodpadów

Nowe zasady segregacji bioodpadów obejmą tym razem rejon Psiego Pola, tj.: Karłowice-Różanka, Kowale, Swojczyce-Strachocin-Wojnów, Psie Pole-Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice-Poświętne-Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice-Rędzin, Kleczków. 21 lipca rozpoczną selektywną zbiórkę bioodpadów.

Tydzień wcześniej, bo już 14 lipca, WPO ALBA S.A. (firma odbierająca odpady komunalne  z terenu Psiego Pola) przy nieruchomościach, na  których powstają odpady komunalne, zacznie podstawiać pojemniki oznaczone kolorem brązowym. Będą one przeznaczone na bioodpady kuchenne i ogrodowe.

Selektywna zbiórka bioodpadów odbywać się będzie w następujący sposób:

  • w brązowych pojemnikach zbierane będą odpady kuchenne  m.in. resztki pochodzenia roślinnego, fusy po kawie czy herbacie, skorupki jaj oraz skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, kwiaty;
  • nadal będą dystrybuowane brązowe worki. Wrzucać do nich należy bioodpady z terenów zielonych, w przypadku ich znacznej ilości, np. dużo skoszonej trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, kwiatów.

źródło: ekosystem

PODZIEL SIĘ