Wrocław: nowy cennik opłat za parkowanie


Wraz z początkiem nowego roku zmieni się wysokość opłat za parkowanie we Wrocławiu. 

Śródmiejska strefa płatnego parkowania

Obecne strefy A i B znajdujące się w ścisłym centrum Wrocławia, objęte zostaną śródmiejską strefą płatnego parkowania. Opłaty za postój pobierane będą w niej codziennie od poniedziałku do niedzieli od godz. 9:00 do godz. 20:00. (Obecnie: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 18:00).

 • Wysokość opłat za postój w obszarze A wyniesie 7,00 zł za każdą godzinę (obecnie: 3,00 zł pierwsza godzina, 3,60 zł druga godzina, 4,30 zł trzecia godzina, 3,00 zł czwarta i każda kolejna godzina).
 • Wysokość opłat za postój w obszarze B wyniesie 5,00 zł za każdą godzinę (obecnie: 3,00 zł pierwsza godzina, 3,15 zł druga godzina, 3,30 zł trzecia godzina, 3,00 zł czwarta i każda kolejna godzina).

Wysokość opłaty dodatkowej w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój, pozostanie bez zmian:

 • 100 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni
 • 200 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni

Wzrośnie opłata za przekroczenie opłaconego czasu postoju:

 • 70 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni (obecnie 40 zł),
 • 140 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni (obecnie 80 zł).

Strefa płatnego parkowania (obecna strefa C)

Strefa płatnego parkowania wyznaczona zostanie w granicach obecnie ustalonej strefy C. Opłaty za postój pobierane będą w niej w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 18:00 (bez zmian).

 • Wysokość opłat za postój w strefie płatnego parkowania wyniesie 3,00 zł za każdą godzinę (obecnie: 2,00 zł pierwsza godzina, 2,10 zł druga godzina, 2,20 zł trzecia godzina, 2,00 zł czwarta i każda kolejna godzina).

Wysokość opłaty dodatkowej w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój, pozostanie bez zmian:

 • 100 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni
 • 200 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni

Również bez zmian pozostanie wysokość opłaty za przekroczenie opłaconego czasu postoju:

 • 40 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni
 • 80 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni.

Abonamenty

Nie ulegną zmianom zasady wydawania abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz właścicieli pojazdów niskoemisyjnych. Jedynymi wyjątkami są abonamenty dla pojazdów napędzanych wodorem oraz pojazdów jednośladowych – które dodatkowo objęte zostaną zerową stawką za postój.

Abonamenty „komercyjne” podobnie jak do tej pory, nie będą wydawane w obszarze A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Pojawi się natomiast możliwość wykupienia abonamentu w obszarze B:

 • na 1 miesiąc – 400 zł,
 • na pół roku – 2000 zł,
 • na rok – 4000 zł.

Zmianie ulegną ceny abonamentów w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

 • na 1 miesiąc – 200 zł (obecnie 160 zł),
 • na pół roku – 1000 zł (obecnie 800 zł),
 • na rok – 2000 zł (obecnie 1600 zł).

Ceny abonamentów dla pojazdów niskoemisyjnych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zostaną zróżnicowane, w zależności od obszaru.

W obszarze A wyniosą:

 • na 1 miesiąc – 30 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku – 150 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok – 300 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B),

W obszarze B wyniosą:

 • na 1 miesiąc – 10 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku – 50 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok – 100 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B);

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C) wzrośnie z 460 zł do 700 zł. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zróżnicowana zostanie w zależności od obszaru:

 • w obszarze A za jeden miesiąc 1600 zł (obecnie 850 zł),
 • w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł (obecnie 850 zł).

Abonamenty na okaziciela, przeznaczone m.in. dla służb miejskich będą droższe w ścisłym centrum miasta oraz tańsze w obecnej strefie C.

W obszarach A i B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Ich ceny wyniosą:

 • za 1 miesiąc – 200 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku – 1000 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok – 2000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

W strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

 • za 1 miesiąc – 100 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku – 500 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok – 1000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

źródło: wroclaw.pl

PODZIEL SIĘ