FIRMY MOGĄ SIĘ STARAĆ O POMOC NA PODSTAWIE PRZEPISÓW DOT. POLITYKI NOWEJ SZANSY

W życie wchodzą dziś przepisy dot. Polityki Nowej Szansy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji firm. We wczesnej fazie kryzysu będą mogły one uzyskać wsparcie na działania naprawcze lub prowadzoną restrukturyzację. Pomoc będzie miała formę pożyczki na okres 6 lub 18 miesięcy.    

Firmy w gorszej sytuacji będą mogły otrzymać pomoc na wdrożenie planu naprawczego. Wsparcie może mieć m.in. formę pożyczki czy przejęcia części udziałów firmy przez Skarb Państwa. Wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że to pomoc dla firm, które znalazły się w poważnych kłopotach finansowych.

– To jest instrument wsparcia dla firm, które są, bądź będą za chwilę w procesie restrukturyzacji, bądź upadłości. Stąd to wsparcie, z którego firmy będą mogły korzystać zarówno po to, aby takie procesy restrukturyzacyjne przeprowadzić, jak i pozyskać wsparcie na płace, zależności publiczno-prawnych, takich jak zaległe składki na ubezpieczenia społeczne czy też zobowiązania podatkowe. Zachęcamy bardzo, bo nie warto czekać. My nie potrafimy tych procesów upadłościowych prowadzić, na co wskazuje wiele badań. Wydaje nam się, że do końca jakoś to będzie, a potem zostajemy my sami albo zostawiamy naszych spadkobierców z tym trudnym położeniem – zaznaczyła minister.

W ramach mechanizmu wsparcia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą otrzymywały łącznie 120 mln wsparcia rocznie przez okres 10 lat. Resort szacuje, że średnia wartość pomocy dla jednej firmy to 50 mln zł rocznie. Wzór wniosku o wsparcie oraz instrukcję jego wypełnienia będzie można znaleźć na stronie internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

źródło: radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ