Boniek: zawsze byłem daleko od polityki! Red. Mazurek: To kto Panu kazał pisać że Prezydent może być wybrany głosami środowiska wiejskiego,