Obwodnica Oławy została ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

umwd.dolnyslask.pl

Umowa i obowiązki wykonawcy Umowa została podpisana z firmą Sweco Engineering z Krakowa. Zadaniem projektantów będzie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94”. Koszty wykonania dokumentacji dla ww. zadania wynosi 2 885 223,30 zł brutto.

 

GDDKiA 

 

Bezpieczeństwo i komfort

Budowa obwodnicy Oławy wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców miasta. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Dzięki wybudowanej obwodnicy powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km, którego celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta oraz upłynnienie ruchu do Oławskiej Podstrefy Ekonomicznej. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i Buduj” w latach 2026-2029.

 

Inne obwodnice w woj. dolnośląskim

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim powstaną obwodnice:

· Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12,

· Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3,

· Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94,

· Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25,

· Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15,

· Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94

· Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

PODZIEL SIĘ