Sesja Rady Miasta Wrocławia, zmiany w budżecie

radni.jpg

Radni miejscy przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2020. Większość z nich dotyczy przesunięć środków finansowych z powodu ogłoszenia rzez rząd epidemii koronawirusa, a które miały istotny wpływ na funkcjonowanie instytucji miejskich.

Radni przyjęli również nową uchwałę w sprawie wieloletniej prognozie finansowej Miasta a także uchwałę w sprawie współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Wrocław porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy Planie Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

Na dzisiejszej sesji będą podjęte rozmowy nt. ustalenia nowych stawek za parkowanie i pozostawienie starych cen za bilety komunikacji miejskiej. O sprawie będziemy informować.

Na początku sesji, radni uczcili minutą pamięci uczcili śp. Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika ds. osób niepełnosprawnych i dyrektora Biura Bez Barier. – Wrocław będzie zupełnie inny, mówił prezydent Jacek Sutryk we wspomnieniu zmarłym współpracowniku.