Wpadka podczas obrad sejmowej komisji: „Ku.wa, nikt się nie słucha