Lewicowi aktywiści skarżą się Komisji Europejskiej na demokratyczne zbiórki podpisów pod obywatelską ustawą StopLGBT. Fundacja Życie i Rodzina zapowiada zawiadomienie prokuratury

Pojawiła się informacja, że lewicowi aktywiści zamierzają skarżyć do  
Komisji Europejskiej parafie, pod którymi katolicy zbierają podpisy  
pod ustawą obywatelską #StopLGBT.  W odpowiedzi na te doniesienia  
Fundacja Życie i Rodzina zapowiada złożenie zawiadomienia do  
prokuratury o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa.
Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli stanowi
jednoznacznie: „Art. 19. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem
przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej
wykonywanie – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat
5.” Zdaniem Krzysztofa Kasprzaka, pełnomocnika obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej #StopLGBT działania aktywistów mogą
wyczerpywać znamiona przestępstwa.
„Podjęta inicjatywa obywatelska ma na celu realizację konstytucyjnej
zasady ochrony rodziny w praktyce przeprowadzania zgromadzeń
publicznych. Jest narzędziem demokracji bezpośredniej. Katolicy z
racji przynależności do konkretnej wspólnoty religijnej nie tracą praw
obywatelskich, mają prawo organizować zbiórki podpisów i podpisywać
projekty zgodne z wyznawanymi przez nich wartościami. Lewica może się
z tym nie zgadzać, ale nie ma prawa przeszkadzać w realizacji
demokratycznego prawa.” – powiedział Krzysztof Kasprzak.
Do początku listopada 2020 trwa obywatelska zbiórka pod projektem
ustawy #StopLGBT. Ma ona na celu wprowadzenie gwarancji faktycznej
ochrony małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa poprzez eliminację z
przestrzeni publicznej zgromadzeń negujących te podstawowe wartości ,
czyli tzw. „parad równości” .Na stronie www.LGBTstop.pl można znaleźć
wszelkie potrzebne informacje, projekt ustawy, uzasadnienie, karty
zbiórkowe i plakaty.