Buda: zmierzamy do rządu mniejszościowego… koalicjantów nie będzie w organach wykonawczych