15 C
Wrocław
Podnoszenie kwalifikacji – droga do sukcesu zawodowego?

Podnoszenie kwalifikacji – droga do sukcesu zawodowego?

Chcesz piąć się po szczeblach kariery? Nie zadowala Cię obecna pozycja w miejscu pracy i masz poczucie, że stać Cię na więcej? Niezależnie od tego, jaki zawód wykonujesz, kluczem do sukcesu zawodowego jest doskonalenie własnych umiejętności i podnoszenie kompetencji zawodowych.

Człowiek uczy się przez całe życie – to, wydawałoby się, oklepane powiedzenie szczególnie dobrze charakteryzuje specyfikę rozwoju zawodowego. Chcąc sprawdzić się w nowych rolach w pracy, musimy zdobywać nowe umiejętności. A tu niezastąpione okazuje się podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy zawodowe.

Czym są szkolenia?

Szkolenie zawodowe to kontrolowany, zorganizowany i systematyczny proces kształcenia, który pozwala na poszerzenie zakresu wiedzy, zdobywanie odpowiednich umiejętności oraz kompetencji, wymaganych na danym stanowisku pracy. Chcąc zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej – czyli np. certyfikat lub zaświadczenie – musimy właśnie ukończyć jakieś szkolenie lub jakąś inną sformalizowaną formę dokształcania.

Szkolenia mogą mieć różny charakter: być otwarte, zamknięte, indywidualne, grupowe. Przybierają też rozmaite formy: konferencji, seminarium, warsztatów, a nawet sesji naukowych. Wszystko zależy od charakteru umiejętności, której dotyczy szkolenie.

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy odbycie jakiegoś szkolenia – a jeśli tak, to jakiego – jest Ci potrzebne, wystarczy spojrzeć na swoje CV. Jeśli uważasz, że Twój potencjalny, wymarzony pracodawca nie będzie zadowolony z kwalifikacji, jakie posiadasz, zastanów się, jakie umiejętności w CV byłyby dla niego przekonujące. Po zrobieniu listy takich kompetencji będziesz mógł stwierdzić, czy i jakie kwalifikacje podnosić – oraz na jaką formę szkolenia się zdecydować.

Zalety szkoleń

Szkolenia to szansa zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Osoba biorąca udział w szkoleniu podnosi swoje kompetencje, uczy się nowych umiejętności, oswaja się z nowoczesnymi technologiami. Nabyte umiejętności – i potwierdzające to świadectwo – mogą przydać się pracownikowi i w obecnej pracy, i przy najbliższej rekrutacji, i w odległej przyszłości. Nie bez znaczenia są też względy psychologiczne i mentalne. Pracownik, który wciąż podnosi swoje kwalifikacje, ma większą ufność w swoje zdolności, jest mniej narażony na rutynę, a jego rozwój zawodowy często idzie w parze z rozwojem osobistym.

Korzyści ze szkoleń odnosi też pracodawca, dla którego wykwalifikowany pracownik i dobra kadra to możliwość zwiększenia wydajności pracy i/lub ulepszenia oferowanych usług bądź produktów. Lepiej wyszkoleni pracownicy szybciej nadążają za wciąż zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy oraz mogą pomóc zapewnić firmie konkurencyjność.

W tej sytuacji nie dziwi, że państwo wspiera usługi dokształcania pracowników. Jednym z elementów tego wsparcia jest Baza Usług Rozwojowych – internetowy zbiór danych zawierający oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Zawiera szczegółowe informacje o usługodawcach oraz ich ofertach. Dzięki temu każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb.

Kursy a szkolenia

Kurs, szkolenie – czy te dwa pojęcia są tożsame? Celem obu zajęć dokształcających jest przekazanie wiedzy, niezbędnej do  nabycia określonych umiejętności – zakończone zaświadczeniem albo certyfikatem. Szkolenie jest jednak z reguły krótsze (trwa najwyżej kilka dni) oraz nie wiąże się ze zdobyciem nowego zawodu, a raczej z pozyskaniem lub rozwinięciem umiejętności przydatnych do wykonywania obecnej profesji. Jest ponadto mniej sformalizowane, tzn. nie musi być zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie zawsze kończy się też egzaminem. Stąd też popularność pojęcia „szkolenie online” – to coraz wygodniejsza i dostępniejsza forma podnoszenia kwalifikacji.

Kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia, która umożliwia doskonalenie umiejętności już nabytych, jak i naukę od podstaw nowej kwalifikacji lub profesji. Program kursu musi być zgodny z wytycznymi MEN i kończyć się egzaminem. Kurs ma też charakter cykliczny i trwa z reguły kilka tygodni lub kilka miesięcy.

źródło: niezalezna.pl

PODZIEL SIĘ