Spurek oczekuje do Niemców twardych konkretów: Rządy Polski i Węgier muszą wreszcie ponieść konsekwencje

Oczekuję od prezydencji niemieckiej twardych konkretów dot. utworzenia mechanizmu powiązania funduszy UE z praworządnością.

Same słowa i deklaracje niewiele znaczą.

Rządy Polski i Węgier muszą wreszcie ponieść konsekwencje.

Ile jeszcze mamy czekać?

– pisze polska europosłanka.