J. Targalski: Polska jest w stanie pokonać Rosję. Trzeba jej tylko zadać zdecydowany cios

fot: youtube

Dr Jerzy Targalski w swoim programie „Geopolityczny tygiel” mówi dziś o reprintach dwóch książek -„Wyprawie Kijowskiej 1920 roku” autorstwa gen. Tadeusza Kutrzeby oraz „Kanwie wywiadu agenturalnego” autorstwa Aleksandra Iwanowicza Kuka.

„Wyprawa Kijowska 1920 roku”  gen. Tadeusza Kutrzeby bardzo szczegółowo omawia cała Wyprawę Kijowską. Autor zastanawia się w niej przede wszystkim nad celami tej wyprawy i tym, czy zostały one osiągnięte.

-Cel strategiczny zakładał doprowadzenie do wojny z Rosja Sowiecka w momencie najbardziej dla niej niekorzystnym, co udało się zrealizować. Cel operacyjny, którego nie udało się w pełni osiągnąć zakładał zajęcie Ukrainy do Dniepru a potem umożliwienie tam formowania się armii ukraińskiej, która by strzegła tych terenów. Armia polska zaś miała skierować się do decydującego starcia z Rosją. Natomiast cel polityczny – czyli wygrana z Rosją i niezależność Ukrainy został osiągnięty. Polska i Ukraina wspólnie osiągnęły wielki sukces. Odrębne państwo ukraińskie to cios zadany Rosji i takim ciosem udało się ją pokonać. – mówił Targalski.

‚Kanwa wywiadu agenturalnego” czyli sieć wywiadu osobowego to książka Estończyka Aleksandra Iwanowicza Kuka, który był w wojsku carskim.

– W 1918 roku dobrowolnie poszedł on do bolszewików i zaczął służyć w wywiadzie, był w wywiadzie RKK. W 1921 roku napisał podręcznik dla funkcjonariuszy wywiadu sowieckiego. Opierał się w nim na wzorach niemieckich. […] To bardzo ciekawa pozycja, bo pokazuje, jak sowieci szkolili swoich agentów. – dodał.

#GeopolitycznyTygiel | Dr Jerzy #Targalski: To co jest istotne i przeszło od samego początku do tradycji sowieckiej to oczywiście posługiwanie się propagandą opartą na fałszywkach, kompromitowanie osób niewygodnych i dezorganizacja życia politycznego.#włączprawdę z #TVRepublika

— Telewizja Republika (@RepublikaTV) September 25, 2020

#GeopolitycznyTygiel | Dr Jerzy #Targalski: Kuk sporo miejsca poświęca werbunkowi, dlatego że najważniejsze w tej sferze działalności jest odpowiednie dobranie kadr. #włączprawdę z #TVRepublika

— Telewizja Republika (@RepublikaTV) September 25, 2020

#GeopolitycznyTygiel | Dr Jerzy #Targalski: „Nie należy umierać ze strachu, jacy jesteśmy słabi, Rosję można pokonać” – to podstawowy wniosek z książki Kutrzeby.#włączprawdę z #TVRepublika

— Telewizja Republika (@RepublikaTV) September 25, 2020

#GeopolitycznyTygiel | Dr Jerzy #Targalski: Kutrzeba uważa, że dzięki Wyprawie Kijowskiej powstała odrębna sowiecka Republika Ukraińska. (…) Dzięki temu Ukraina mogła uzyskać niepodległość w 1991 roku. #włączprawdę z #TVRepublika

— Telewizja Republika (@RepublikaTV) September 25, 2020

Źródło: TV Republika

PODZIEL SIĘ