Radny Piechel: Aborcja to jest ludobójstwo XXI wieku!

Szanowni Państwo,

 

Pierwszy aspekt- moralny

Aborcja to jest ludobójstwo XXI wieku! Każda  osoba publiczna, która popiera zabijanie niewinnych istot ludzkich,  powinna niezwłocznie oddać mandat publiczny, który sprawuje dzięki społeczeństwu!!! Jakim prawem osoba publiczna może się „bawić w Pana Boga”, decydować o ludzkim życiu? Osoba publiczna musi być zawsze „za życiem”,  jeżeli nie, jest to powiem służba, ku cywilizacji śmierci!!!   

 

Drugi aspekt-merytoryczny

lata 2015-2020 przyniosły wiele zmian w zakresie działań legislacyjnych związanych z poprawą sytuacji osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin. Rząd Zjednoczonej Prawicy, to jest jedyny rząd po roku 89’, który tworzy państwo społeczną-socjalne dla każdego Polaka, a szczególne dla niepełnosprawnych. Dzięki Rządowi Mateusza Morawickiego, bardzo wiele zmian fundamentalnych wprowadzoną, związanych z poprawą życia osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

Wprowadzone rozwiązania prawne i rzeczywiste dokonania dla środowiska niepełnosprawnych:

 1. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 z 2016)
 2. Program kompleksowego wsparcia „Za życiem” (uchwała nr 160 RM, MP nr 1250 z 2016)
 3. Powołanie Międzyresortowych Zespołów do spraw;
 4. a) opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
 5. b) opracowania systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy
 6. Trzy filary wsparcia;
 7. a) pierwszy filar; Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (uruchomiony od 01.01.2019r, przygotowano 10 programów rządowych i resortowych; usługi opiekuńcze, „Mój dom” – centra, budynki, mieszkania, asystent osoby niepełnosprawnej, specjalne świadczenia medyczne z NFZ, dostępne parki narodowe i działania cyfrowe)
 8. b) drugi filar; pakiet społecznej odpowiedzialności
 9. c) trzeci filar; program „Dostępność+”
 10. Podwyższanie wysokości świadczenia;
 11. a) renty socjalnej i zrównanie z najniższym świadczeniem emerytalnym (od kwoty 1029 zł na dzień 01.09.2018r do kwoty brutto 1.100 zł od dnia 01.03.2019r)
 12. b) zasiłku pielęgnacyjnego i dochodzenie do wysokości dodatku pielęgnacyjnego (od kwoty 153 zł, poprzez kwotę 184,42 zł do kwoty 215,84 zł)
 13. c) specjalnego zasiłku opiekuńczego do kwoty 620 zł (od 01.11.2018r)
 14. d) zasiłku dla opiekuna do kwoty 620 zł
 15. e) pielęgnacyjnego z kwoty 1.477 zł w 2018r, przez 1583 zł w 2019 do kwoty 1690 zł w 2020 r
 16. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932), oszczędności w rodzinie szacowane są na 520 zł miesięcznie (dostępność do specjalistów poza kolejnością)
 17. Realizacja II etapu programu „Za życiem”;
 18. a) możliwość powrotu uczestników do WTZ
 19. b) usługi wspierające i rehabilitacyjne w ramach zajęć klubowych w WTZ
 20. c) dłuższy zasiłek opiekuńczy
 21. d) udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników
 22. e) wyłączenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika przy obliczaniu ulgi rehabilitacyjnej w podatku dochodowym
 23. f) rezygnacja z kwotowego progu dochodowego przy uldze rehabilitacyjnej na rzecz dwunastokrotności renty socjalnej
 24. Poprawa funkcjonalności instytucji wspierających osoby niepełnosprawne (WTZ, ZAZ, ŚDS);
 25. a) zwiększenie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ (w 2018; 16.596zł, 2019; 17.796 zł, w 2020; 18.996 zł)
 26. b) zwiększenie kosztów rocznego pobytu jednego niepełnosprawnego pracownika w ZAZ z kwoty 18,5 tys. do 22 tys. zł
 27. c) zwiększenie kosztów miesięcznego pobytu jednej osoby ze schorzeniami sprzężonymi w ŚDS w 2018 do kwoty 1.458 zł, a w 2019 do kwoty 1.752,50 zł
 28. Program „Rodzina 500 plus”
 29. a) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym obejmuje również Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”
 30. Program „Piątka PiS” (plan)
 31. a) dodatkowa renta socjalna, tzw. trzynastka, maj’2019 (1.100 zł brutto)
 32. b) 500 plus również na pierwsze dziecko w rodzinie, lipiec’2019
 33. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (z 31 lipca 2019r), wysokość świadczenia nie wyższa niż 500 zł. Dla wielu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozyskanie świadczenia uzależnione od ponownej weryfikacji przez lekarza orzecznika ZUS i zakwalifikowania zainteresowanej osoby do grupy niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 34. Projektowana jest ustawa o zatrudnieniu wspomaganym oraz przygotowywana Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Michał Piechel Radny Wrocławia

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ