Drewniane domy szansą dla Dolnego Ślaska

Projekt Lasów Państwowych jest dowodem na to, że realizując jedne cel można równocześnie odnosić wiele pozytywnych efektów w innych niepowiązanych dziedzinach. Budownictwo z drewna jest projektem ekologicznym, ale jestem pewny, że projekt ten może przynieść ogromne pozytywne skutki społeczne.

Od wielu lat w Polsce i na Dolnym Śląsku zmagamy się z niedoborem mieszkaniowym, który szczególnie dotkliwy jest dla młodych ludzi. Rząd wyszedł naprzeciw potrzebom społecznym poprzez realizowanie programu społecznego Mieszkanie +. Efekt programu Mieszkanie + może zostać zwiększony poprzez realizację ekologicznego programu „ Polskie Domy drewniane- mieszkaj w zgodzie z naturą”.

Zgodnie z statystykami Komisji Europejskiej i UNEP, na które powołuje się Ministerstwo Środowiska, szacuje się, że w Europie sektor budowniczy jest odpowiedzialny za

33 procent wyprodukowanych odpadów
30 procent zużycia wody
50 procent wykorzystanych zasobów naturalnych
40 procent zużycia energii
35 procent emisji gazów cieplarnianych

infografika wDolnymŚląsku.com

Pod koniec 2016r. w Polsce ruszył program „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”, który realizowany jest przez Lasy Państwowe. Celem programu jest przeciwdziałanie zmianą klimatu poprzez wspieranie niskoenergetycznego budownictwa drewnianego, redukcja emisji dwutlenku węgla, wiązanie dwutlenku węgla w budynkach. Projekt doskonale wpisuje się w Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która opracowana została przez Ministerstwo Rozwoju.

Z materiałów udostępnionych na stronie Lasów Państwowych wynika, że budownictwo drewniane gwarantuje szybszy czas realizacji inwestycji budowlanych, niższe koszty utrzymania budynku oraz budownictwo drewniane sprzyja rozwojowi obszarów wiejskich. Nie dziwi zatem, że zainteresowanie drewnianymi domami, które głównie kojarzą się nam z domkami letniskowymi lub góralskimi, w ostatnich latach coraz bardziej wzrasta. W Polsce w 2016 r. wyprodukowano 600 domów. W Czechach buduje się 2000 domów z drewna, a w Niemczech ponad 20000 domów.

Zainteresowanie rządu budownictwem drewnianym nie jest pozbawione podstaw. W Polsce lasy pokrywają 29,5 proc. terytorium kraju, przekładając to na liczby zajmują obszar 9,2 mln ha. Co najważniejsze lasów w Polsce wciąż przybywa. W wyniku analizy danych historycznych można zauważyć systematyczny wzrost powierzchni lasów w Polsce. W roku 1945 powierzchnia lasów wynosiła 21 procent, podczas gdy na chwilę obecną ich powierzchnia wynosi 29,5 procent powierzchni kraju. Od roku 1995 do 2011 powierzchnia lasów zwiększyła się o 388 tys. ha. W dalszym ciągu podejmuje się inicjatywy w kierunku zwiększania powierzchni lasów, dlatego planowane jest zgodnie z „Krajowym programem zwiększania lesistości”:

-zwiększenie powierzchni lasów do 30 procent w 2020r.
-zwiększenie powierzchni lasów do 33 procent w 2050 r.

Projekt budowy drewnianych domów na dużą skale jest bardzo ambitny, niemniej jednak jego realizacja może napotkać wiele problemów. Jednym z podstawowych problemów branży budowlanej to braki wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Braki kadrowe zauważane są w całej branży budowlanej, ale tak wyspecjalizowana branża budownictwa drewnianego może okazać się sporym uciemiężeniem dla realizacji projektu.

https://www.lasy.gov.pl/pl/nasza-praca/zasoby-lesne

http://www.torun.lasy.gov.pl/projekty-lasow-panstwowych/-/asset_publisher/1M8a/content/polskie-domy-drewniane-mieszkaj-w-zgodzie-z-natura

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ