Mirsk: Mieszkańcy nie chcą niemieckich odpadów

Główny Inspektor Ochrony Środowiska pomijając samorządy wydaje zgody na przywóz niebezpiecznych odpadów. Działa zgodnie z prawem. Składowanie odpadów zdaniem mieszkańców Mirska powinno być uzgadniane.

Do sejmowej Komisji Petycji w połowie grudnia 2020 roku wpłynęła petycja Gminy Mirsk w sprawie zmiany przepisów i powiadamiania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska samorządowców o odpadach przywożonych z zagranicy. Wniosek obejmuje również konieczność wydania opinii przez zarządzających danym terenem.

W dolnośląskiej gminie Mirsk, w wyrobisku po kopalni bazaltu składowane są min. gazy odlotowe a w sąsiednim Rębiszowie inne „nieszkodliwe” odpady. Na terenie powiatu lubańskiego jest ponad 20 nieczynnych wyrobisk. Dla ich właścicieli to kopalnia pieniędzy. Dla mieszkańców powód do protestów.

Jak zapewnia GIOŚ odpady nie są niebezpieczne a bieżące kontrole nie wykazują nieprawidłowości. W ostatnim kwartale z Niemiec do Mirska przyjechało ok. 40 ton odpadów. Mieszkańcy są oburzeni załatwianiem spraw dotyczących ich zdrowia i życia poza nimi. Pytają, „jeśli nie szkodliwe, to dlaczego Niemcy nie zostawią ich u siebie?” Karol Wilk prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mirsk „Odnowa” wraz z lokalną społecznością walczy o środowisko naturalne. Akcja „Stop odpadom w Górach Izerskich” jest najbardziej rozpowszechnioną akcją w Polsce.

Prezes Wilk widzi zagospodarowanie pokopalnianych wyrobisk na tereny rekreacyjne. Regionalna TV była podczas protestu i nagrała jego wypowiedź.

Mamy gotowe naturalne zbiorniki i uważam, że powinniśmy w tę stronę iść, żeby te zbiorniki były rekultywane w kierunku wodnym i leśnym. Byłoby to atrakcją turystyczną i miejscem rekreacji dla naszych mieszkańców.

Wnioskodawcy w uzasadnieniu petycji napisali, że proponują zmienić zapis  art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. w zakresie nałożenia na GIOŚ  obowiązku wystąpienia, przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju, o opinię do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia procesu przetwarzania odpadów. Zmiana spowoduje wydanie opinii w sprawie przyjęcia ilości i rodzaju odpadów.

Źródło:TVP3

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ