Jakie są nasze podstawowe psychologiczne potrzeby?


Nasze życiowe potrzeby, czy też jak wolimy psychologiczne, będą się dzieliły na kilka podstawowych poziomów. Oczywiście automatycznie odezwą się głosy, że coś, co jest dla kogoś istotne, to dla innych osób w ogóle nie będzie ważne. Naturalnie nie mamy tu na myśli takich potrzeb jak na przykład potrzeba jedzenia cukierków, czy też chęć, aby ciągle grać w internetowe kasyno. Przede wszystkim należy się skupić na pewnych uniwersalnych potrzebach, które jednak można jednocześnie podzielić za jednym z największych światowej sławy psychologów Abrahamem Maslowem na te wyższego i niższego rzędu. Wedle naszej egzystencji najważniejsze jest mianowicie bezpieczeństwo zarówno fizyczne, ale też mentalne, a jak wiemy, te dwie przestrzenie będą się bardzo intensywnie przenikać. Musimy, więc wyróżnić na przykład potrzeby fizjologiczne, ale także te dotyczące bezpieczeństwa i przynależności do jakiejś grupy. Poza tym ważne jest, aby zdobyć uznanie w oczach osób, które z kolei my uznajemy za wartościowe. Istotna jest również dla nas potrzeba samorealizacji.

Podstawowe potrzeby i motywacje
Warto tu w pierwszej kolejności skoncentrować się na potrzebach niższego rzędu. Ich spełnienie zapewnia nam po prostu przetrwanie. Jeżeli one nie będą nam zagwarantowane, to potrzeby wyższe nie będą w ogóle możliwe do zrealizowania. Jest to zasada uniwersalna w tym sensie, że interpretowanie jej może ulegać modyfikacji. Jest to uzależnione od tego, o jaką kulturę chodzi albo indywidualne cechy konkretnych osób, do których takie zasady są stosowane.

Najniższe fizjologiczne potrzeby
Przede wszystkim musimy, więc wyróżnić tu potrzeby, które będą związane po prostu z naszą biologiczną egzystencją. Tak więc niezbędne nam jest:

  • jedzenie
  • sen
  • komfort termiczny
  • prokreacja
  • odpoczynek
  • Posiadanie schronienia i ubrań

Nie jest żadną nowością, że jeżeli realizacja tych potrzeb nie będzie nam zagwarantowana, to nie będziemy w stanie po prostu egzystować. Człowiek musi mieć schronienie i zaspokojony głód, aby mógł się realizować w innych aktywnościach.

Nie mniej ważne jest bezpieczeństwo
Jednym z kluczowych zagadnień będzie tu poczucie bezpieczeństwa w wymiarze zdrowotnym, fizycznym, ale także ekonomicznym i oczywiście psychicznym. Musimy, więc mieć dostęp do służby zdrowia, a także lekarstw. Poza tym powinniśmy się czuć bezpiecznie w domu bez pracy, no i oczywiście we własnym kraju. Z kolei bezpieczeństwo ekonomiczne to będą oszczędności i zatrudnienie.

Konieczność przynależności i uznania przez inne osoby
Niezwykle ważną kwestią z uwagi na fakt, że człowiek jest istotą społeczną, jest także konieczność przynależności do jakiejś grupy. Wszyscy po prostu potrzebują miłości przyjaźni, a także utrzymywania kontaktów z kolegami przyjaciółmi. Każdy z nas ma także potrzebę identyfikacji z konkretną grupą, gdzie będzie akceptowany. To mogą być grupy zawodowe, ale też religijne. Istotne też będzie zapewnienie sobie uznania i szacunku. Liczymy, więc na to, że będziemy szanowani przez inne osoby, ale także musimy sami widzieć w nas właśnie dużą wartość. To świadomość bycia dobrym szefem w pracy albo ojcem, ale również duża potrzeba osiągania kolejnych sukcesów. To zapewnia nam samozadowolenie.

Immanentna potrzeba samorealizacji
Bardzo ważna w naszej egzystencji jest także wrodzona wręcz potrzeba samorealizacji. Każdy z nas ma jakieś marzenia i stara się być jeszcze lepszym w życiu. Chodzi, więc o samodoskonalenie. Spełnienie takie można osiągać jednak w bardzo różnych formach. Są ludzie, którzy spełniają się zawodowo, a innym wystarczy tylko samorealizacja w życiu rodzinnym, czy też może, oddając się sztuce albo innej pasji.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ