Stowarzyszenie Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa walczy z Wodami Polskimi o zgodę na nowe taryfikatory cen

FLICKR/Tim Geers/CC BY-SA 2.0

 Prezydenci i burmistrzowie dolnośląskich miast na czele z prezydentem Wrocławia nie zgadzają się z decyzją Wód Polskich w sprawie nowego taryfikatora na usługi wodno-kanalizacyjne. Gdyby spółka wodna, która jest regulatorem cen wody, zatwierdziła nowe wnioski, to zgodnie z prawem wodnym wyraziłaby zgodę na trzy lata do przodu.

Wody Polskie po rozparzeniu ponad 90 wniosków o podwyżkę uznały, iż “wnioskowane ceny za wodę i ścieki są sztucznie zawyżone, a podwyżki wynikały z opłat stałych czy inwestycji”. Mówił o tym prezes Wód Polskich Przemysław Daca. – “Z wniosków taryfowych wynika, że średnio podwyżki mają sięgnąć 20 proc., a to zdecydowanie więcej, niż to co by wynikało ze wzrostu opłat stałych czy inflacji (…). Jako regulator reprezentujemy interes odbiorcy końcowego, czyli społeczeństwa. Musimy dbać o to, by cena wody nie była wysoka, by nie było dużych podwyżek, żeby woda była dostępna dla każdego obywatela”.

Prezes Daca zapewnił samorządowców, iż każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie a Wody Polskie mają świadomość, iż inwestycje niektórych gmin są większe od innych i “stąd wynikające podwyżki”, ale proponują za duże marże pośrednie.

Może się tak zadziać poprzez wypłatę gwarantowanych dywident czy dzieleniu miejskiej spółki wodno-kanalizacyjnej. – “Niektórzy rzeczywiście mieli duże inwestycje i stąd duże podwyżki, które są uzasadnione. Widzimy jednak, że w dokumentach, samorządy proponują zbyt duże marże poprzez opłaty dzierżawne, dzielone są również przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne”, zaznacza prezes.

Z decyzją prezesa Wód Polskich nie zgadzają się dolnośląscy samorządowcy. W piątek opublikowali swoje stanowisko w tej sprawie, w którym uzasadniają nie tylko konieczność wprowadzenia nowego taryfikatora na dostarczanie wody i odbiór ścieków, ale też “remonty i inwestycje”, to “także działania chroniące środowisko naturalne poprzez rygorystyczne utrzymywanie norm oczyszczania ścieków”.

Jako Stowarzyszenie Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa wyrażamy nasze zdziwienie, a nade wszystko zaniepokojenie, decyzjami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które nie wyraziło zgody na wprowadzenie korekt opłat za dostarczanie mieszkańcom wody oraz odbiór ścieków.

Nie mamy wątpliwości, że stanowisko Wód Polskich narusza naszą autonomię. Stąd też będziemy się od tej decyzji odwoływać zgodnie z procedurą zawartą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odbiorze ścieków.

źródło i pełna treść stanowiska stowarzyszenia tutaj: www.dolnyslaskwspolnasprawa.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ