Wysoki zysk netto Grupy ORLEN

fot. pl.freeimages.com / zdjęcie ilustracyjne

„Po raz kolejny znakomity wynik wypracował segment energetyki. Budowa koncernu multienergetycznego to skuteczna droga do wzmacniania pozycji konkurencyjnej Grupy ORLEN na europejskim rynku. Bardzo dobre rezultaty dostarczyła również petrochemia oraz segment detaliczny ORLEN1Q21” – poinformował Daniel Obajtek.

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. To m.in. efekt konsolidacji bardzo dobrego wyniku EBITDA Grupy Energa w wysokości 0,8 mld zł. Przychody wyniosły 24,6 mld zł, mimo niższego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku przerobu ropy o (-) 19% (r/r) i spadku sprzedaży o (-) 11% (r/r) oraz niższej konsumpcji paliw spowodowanej pandemią COVID-19. W tym czasie Koncern kontynuował inwestycje rozwojowe, na które przeznaczył 1,8 mld zł. Zgodnie ze Strategią ORLEN2030, Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję.

– Bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane przez Grupę ORLEN w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym, potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania. Jednocześnie dzięki bezpiecznemu zarządzaniu finansami sprawnie funkcjonujemy i z powodzeniem realizujemy ambitne inwestycje rozwojowe. W pierwszym kwartale 2021 roku solidne wyniki wypracował segment detalu i petrochemii. Jednak szczególnie cieszą rekordowe rezultaty finansowe osiągnięte przez segment energetyki, przy znaczącym udziale Grupy Energa. To wszystko pozwala nam skutecznie dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać pozycję na globalnym rynku, a także wartość dla Akcjonariuszy. Grupa Kapitałowa ORLEN jest silna, coraz bardziej odporna na zawirowania makroekonomiczne i dobrze przygotowana na strategiczne wyzwanie, jakim jest budowa koncernu multienergetycznego – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Kontrakt z ExxonMobil

W pierwszym kwartale 2021 roku PKN ORLEN budował wartość i przewagi konkurencyjne. Koncern realizował politykę dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, podpisując z ExxonMobil kontrakt na dostawy surowca amerykańskiego i wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zadecydował również o kontynuacji współpracy z Rosneft, w oparciu o nową 2-letnią umowę. Zgodnie z planem realizowano też kluczowe projekty energetyczne. Priorytetem jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Do realizacji tej inwestycji PKN ORLEN pozyskał na początku roku partnera branżowego – kanadyjską spółkę Northland Power.

Wykonany został kolejny krok w kierunku przejęcia Grupy PGNiG. W marcu br. Komisja Europejska podjęła decyzję o przekazaniu kwestii koncentracji do rozpatrzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto w pierwszym kwartale 2021 roku PKN ORLEN zaprezentował i rozpoczął wdrażanie projektu „ORLEN w ruchu” – nowego formatu sprzedaży detalicznej. Zaangażował się też w rozwój punktów odbioru paczek oraz usług kurierskich, inwestując we własne automaty paczkowe. Zgodnie z szacunkami, projekty te w perspektywie pięciu lat wygenerują dodatkowe kilkaset milionów złotych zysku.

W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa ORLEN osiągnęła:

– EBITDA LIFO na poziomie 2,4 mld zł

– Zysk netto w wysokości blisko 1,9 mld zł

– Sprzedaż w wysokości 8,4 mt

– Przychody na poziomie 24,6 mld zł

Dywidenda za zeszły rok

Grupa ORLEN w pierwszym kwartale 2021 roku wygenerowała 3,9 mld zł przepływów finansowych netto z działalności operacyjnej. Koncern efektywnie zarządzał swoim zadłużeniem, czego dowodem jest spadek wskaźnika Dług Netto/EBITDA z 1,27x na koniec grudnia 2020 roku do poziomu 0,91x na koniec marca 2021 roku. W marcu PKN ORLEN po raz drugi w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyemitował obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG nadawanego Koncernowi przez agencję MSCI ESG Research Limited. Była to emisja o wartości 1 mld zł, z 10-letnim okresem wykupu, która wprowadziła do portfela zobowiązań dłużnych stabilny instrument o długim terminie zapadalności, poprawiając bezpieczeństwo finansowe całej Grupy ORLEN. Odzwierciedleniem stabilnej sytuacji finansowej Koncernu, który w ubiegłym roku wypracował jeden z najlepszych wyników wśród firm z sektora Oil&Gas, a także efektem konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych we wszystkich obszarach działalności, jest rekomendacja Zarządu PKN ORLEN wypłaty dywidendy za zeszły rok w wysokości 3,5 zł na akcję.

ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ