STOP wrocławskiej spalarni – protest poparli wrocławscy naukowcy

You Tube
Protest STOP wrocławskiej spalarni poparli wrocławscy naukowcy. Pod listem do Fortum Corporation w Finlandii, opisującym nieetyczne praktyki polskiego oddziału Fortum, podpisało się kilkudziesięciu profesorów, reprezentujących m.in Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny.
List odnosi się wprost do wartości, jakie mają przyświecać Fortum Corporation oraz oddziałom tej korporacji w różnych stronach świata. Mają nimi być między innymi: odpowiedzialność, uczciwość i szacunek, a także etyczne prowadzenie biznesu poprzez transparentność podejmowanych działań. W liście sygnowanym przez wrocławskich naukowców zaprezentowano praktyki, które są złamaniem tych zasad i wartości. Oto niektóre z nich:
Brak szacunku: budowa spalarni śmieci mimo narastającego i zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców (ponad 6000 podpisów).
Brak szacunku: nie uwzględnianie oraz umniejszanie rzeczowych argumentów mieszkańców przeciw spalarni śmieci.
Brak szacunku: budowa spalarni śmieci w bezpośrednim sąsiedztwie niskiej zabudowy mieszkaniowej.
Brak uczciwości: manipulowanie opinią publiczną w temacie wiedzy mieszkańców o planowanej spalarni śmieci.
Brak uczciwości: wyrachowanie w doborze lokalizacji, wejście w partnerstwo z gminą Wisznia Mała, która będzie czerpać profity ze spalarni śmieci, gdy największe niedogodności wynikające z lokalizacji odczują mieszkańcy sąsiadujących gmin.
Brak odpowiedzialności: budowa spalarni śmieci w miejscu, który nigdy nie był przeznaczony pod przemysł.
Brak przejrzystości udział w cichym procederze dostosowania planu zagospodarowania przestrzennego do potrzeb spalarni śmieci.
Szanowni Państwo,
jako pracownicy naukowi wrocławskich uczelni wyższych kierujemy do Państwa pismo w
związku z planowaną przez Państwa polski oddział inwestycją (EC OdNova) przy granicy
Wrocławia.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na działania podejmowane przez Fortum Power and
Heat Polska Sp. z o.o. w kontekście planowanej elektrociepłowni wykorzystującej paliwo
RDF i ich sprzeczność z zasadami, jakim szczyci się Fortum Corporation.
Na swojej stronie internetowej piszecie Państwo, że waszymi wartościami są: ciekawość,
odpowiedzialność, uczciwość i szacunek (“Our Values – curiosity, responsibility, integrity
and respect – provide a foundation for our company culture.” www.fortum.com/about-us/
our-company/values).
Jesteście dumni z tego, że macie silne poczucie odpowiedzialności i bierzecie
odpowiedzialność zarówno za naszą własną pracę, jak i za wasz zbiorowy wpływ na
społeczeństwo (“We have a strong sense of responsibility. We take responsibility for both
our own work and our collective impact on the society.”).
Tymczasem polski oddział Fortum chce wybudować ciepłownię, która de facto będzie
spalarnią najgorszych śmieci, w odległości niespełna 100 metrów od działek
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, 400 metrów od trwających budów
nowych domów i 700 metrów od zabudowy mieszkaniowej istniejącej od kilkunastu lat.
O skali sprzeciwu społecznego dla tej inwestycji niech świadczy fakt, że w 10 dni sprzeciw
przeciwko budowie podpisało w samym tylko internecie (www.petycjeonline.com/
signatures/stop-spalarni-wroclaw-dlugoleka-wisznia/) prawie 4000 mieszkańców
Wrocławia i okolic. Niezależnie od tego podpisy pod protestem zbierane są w tradycyjny
sposób, więc łączna liczba osób sprzeciwiających się budowie ciepłowni w wybranej przez
Fortum lokalizacji, przekracza na chwilę obecną 6000.
Państwa Firma wierzy w przejrzystość i chce prowadzić biznes w sposób etyczny (“We
believe in transparency. We run our business in an ethical manner that exposes every
challenge, every success and every milestone.”).
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. zdaje się tę zasadę kompletnie ignorować.
Lokalizacja inwestycji została podana do publicznej wiadomości dopiero po zakupie
działki przez Fortum, po pospiesznie przeprowadzanej zmianie planu zagospodarowania
przestrzennego przez gminę Wisznia Mała oraz po podpisaniu porozumienia z władzami
Wrocławia i Wiszni Małej. Podczas głosowania nad planem zagospodarowania wójt gminy
Wisznia Mała nie poinformował Rady Gminy, że planowana jest tu inwestycja firmy Fortum.
Wielu radnych mówi wprost, że zostali oszukani. Dodatkowo, od ponad roku prowadzona
jest w mediach kampania informująca (banery, strona www.halawroclaw.pl), że w tej
lokalizacji powstanie centrum logistyczne. Jest to jawne wprowadzanie mieszkańców w
błąd i zasłona dymna przed prawdziwymi zamiarami firmy Fortum.
Wyrachowanie i brak etyki podczas wyboru lokalizacji pod planowaną inwestycję
podkreśla fakt, iż ulokowano ją na samym krańcu gminy Wisznia Mała, która będzie
czerpała milionowe zyski ze spalania śmieci przez Fortum nie ponosząc przy tym żadnych
kosztów. Koszty społeczne, ekonomiczne i zdrowotne będą za to ponosili mieszkańcy
sąsiedniej gminy Długołęka oraz Wrocławia, których domy znajdują się kilkaset metrów od
spalarni. Ze względu na takie położenie planowanej inwestycji Fortum Power and Heat
Polska Sp. z o.o. zapewniło sobie pełną spolegliwość władz Wiszni Małej, które ignorując
zastrzeżenia gminy Długołęka, w sposób urągający przyzwoitości i zasadom sąsiedzkiej
współpracy między gminami, dostosowały plan zagospodarowania przestrzennego do
oczekiwań i potrzeb Fortum.
Szanujecie i cenicie siebie, ale też swoich klientów i partnerów (“Respect: We greatly value
each other and all our stakeholders, such as our customers and partners.”). Czy oznaką
szacunku ze strony Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jest kompletny brak otwartości na argumenty przedstawiane przez społeczność Wrocławia i podwrocławskich (głównie gminy Długołęka) miejscowości podczas spotkań online w dniach 13, 14 i 17 maja 2021?
Czy oznaką szacunku jest brak umiejętności wskazania przez przedstawicieli Fortum
choćby jednego, najmniejszego, pozytywu z inwestycji dla ludzi, którzy mają do końca
życia mieszkać kilkaset metrów od spalarni śmieci? Czy oznaką szacunku jest
przywoływanie korzyści finansowych dla gminy Wisznia Mała, kiedy koszty ponosić będą
mieszkańcy innej gminy? Czy wreszcie przejawem szacunku jest wielokrotne podkreślanie,
że wybrana przez Fortum lokalizacja jest najlepsza bez wskazania lokalizacji alternatywnychczy przyjętych kryteriów wyboru?
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że planowana przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z o.o. inwestycja stoi w sprzeczności z zaktualizowaną strategią Fortum
Corporation (www.fortum.com/about-us/our-company/strategy).
Wasza strategia mówi, że chcecie wzmacniać i rozwijać wytwarzania energii bez emisji CO2
(“Strengthen and grow in CO2-free power generation”) podczas gdy pod Wrocławiem
Wasz oddział projektuje wysokoemisyjną, jeśli chodzi o CO2, spalarnię śmieci i chce ją
wybudować w absurdalnej lokalizacji, wiele kilometrów od najbliższej sieci ciepłowniczej,
bez wizji gdzie, jak i po co to ciepło doprowadzać do mieszkańców Wrocławia (według
aktualnych danych Wrocław ma nadmiar ciepła sieciowego, a nie jego niedobór).
Liczymy na Państwa zainteresowanie tematem planowanej przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z o.o. spalarni śmieci (marketingowo nazywanej ciepłownią) oraz na wpłynięcie
na działania Państwa oddziału, tak by zaczął on szanować i uwzględniać w swoich planach
strategicznych wartości, którymi chlubi się Fortum Corporation, w szczególności aby
planował swoje inwestycje szanując zdanie ludzi.
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ