P. Ł. Andrzejewski: Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego

Polska musi zmierzyć się w sposób instytucjonalny z uregulowaniem reagowania w polskim prawie z warunkiem przestrzegania polskiego porządku prawnego. Chodzi o obowiązywanie wszystkich zewnętrznych orzeczeń i prawa Unii Europejskiej ponad traktat w stosunku do polskiego obszaru prawnego. Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego – powiedział Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Czwartkowy „Nasz Dziennik” wskazał, że umorzenie przez Trybunał Konstytucyjny skarg w sprawie braku w polskim prawie uregulowań dotyczących związków jednopłciowych może oznaczać otwarcie furtki do ich wprowadzenia. Gazeta poinformowała, że w TK znajduje się pięć skarg konstytucyjnych złożonych przez osoby LGBT, które czują się dyskryminowane z tego powodu, że nie mogą zawrzeć małżeństwa w Polsce.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z lipca 2015 r. w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom stwierdził, iż Europejska Konwencja Praw Człowieka przewiduje pozytywny obowiązek uregulowania prawnego związków tej samej płci jako gwarancji prawa do prywatności. Na fali tego wyroku pary jednopłciowe zaczęły składać skargi do polskiego TK.

– Nie może tutaj być wyłomu. Wychodzimy z zasady obowiązywania klauzuli polskiego porządku prawnego. Interpretacja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest sprzeczna z ważnymi interesami polskiego porządku prawnego i nie może mieć zastosowania w przypadku Polski. (…) Art. 9 konstytucji mówi, że przestrzegamy tylko wiążącego nas prawa międzynarodowego. Ważne jest przestrzeganie zasad polskiej konstytucji, która – zgodnie z prawami biologii – przewiduje, że zawieranie innych związków (niż między mężczyzną a kobietą) jest sprzeczne z prawami natury. Z polskiej wykładni konstytucyjnej po pierwsze wynika, że tego typu zewnętrzne wykładanie prawa nas nie wiąże. Po drugie, art. 7 mówi, że każdy organ państwa jest w pierwszym rzędzie związany z treścią polskiego prawa i polskiej konstytucji. Po trzecie, art. 83 mówi, że istnieje bezwzględny obowiązek przestrzegania praworządności, która polega na przestrzeganiu i szanowaniu polskich norm konstytucyjnych – zauważył sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski.

Gość Radia Maryja zaznaczył, że „w Polsce były różne związki i nie ma przeszkód, by je realizować w ramach prywatności”.

– Prawne opinie wskazują, że osoby, które nie są mężczyzną i kobietą, a chcą mieć wspólne pożycie, mogą zawrzeć spółkę, ustanowić wspólność majątkową, dziedziczenie. Oczywiście nie będą mogły adoptować i wychowywać dzieci, bo to prawo biologii zastrzeżone dla kobiety i mężczyzny. Żaden przepis prawa stanowionego nie może zmienić praw biologii – powiedział.

Sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski zwrócił uwagę na to, że „w stanowisku prokuratury w tej sprawie są zarzuty natury formalnej. Procedura przed TK ze względu na braki formalne (być może celowo umieszczone) przewiduje uzyskanie umorzenia z tego powodu”.

– Przez to nie zostanie uzyskane orzeczenie merytoryczne, tylko formalne. Później będzie można ogłaszać to jako sukces, bo Trybunał umorzył postępowanie, czyli otwiera drogę do obowiązywania prawa zewnętrznego wobec Polski, sprzecznego z polską konstytucją. (…) TK orzeka na zasadzie skargowości, nie w zakresie, który nie jest wskazany w skardze. Daje wykładnie, ale posiłkowe. On nie ma prawa do wykładania treści konstytucji jako takiej, ale posiłkowo – będąc sądem prawa, szukającym komplementarności, zgodności systemu – musi dać wykładnię, jak konstytucja się wykłada, gdzie są główne zasady. (…) Polska musi zmierzyć się w sposób instytucjonalny z uregulowaniem reagowania w polskim prawie z warunkiem przestrzegania polskiego porządku prawnego. Chodzi o obowiązywanie wszystkich zewnętrznych orzeczeń i prawa UE ponad traktat w stosunku do polskiego obszaru prawnego – wskazał sędzia Trybunału Stanu.

– Polski rząd musi aktywniej zadziałać w zakresie oświadczenia co do pierwszeństwa polskiej konstytucji i polskiego porządku prawnego – dodał.

 

radiomaryja.pl

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ