Prezydent Jacek Sutryk: „Jestem przeciw spalarniom śmieci”

MP

„Jestem przeciw spalarniom śmieci” – powiedział Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk 17 czerwca podczas spotkania z protestującymi wrocławianami. Te słowa padły w obecności mec. Marcina Gruszko, prof. Marcina Magdziarza, dr Ewy Rozkosz – działających w imieniu komitetu społecznego STOP Wrocławskiej Spalarni – oraz dwojga przedstawicieli Urzędu Miejskiego. W ten sposób Prezydent Wrocławia przedstawił swoją jednoznaczną negatywną opinię wobec spalania odpadów jako elementu gospodarki odpadami. Reprezentanci komitetu uzyskali zgodę na przytoczenie tych słów w przekazach medialnych. 
Protest miał formę spontanicznego spaceru przy wrocławskich Sukiennicach w Rynku. Włodarze najbardziej zainteresowanych gmin – Wrocław, Wisznia Mała i Długołęka – w swoich oświadczeniach podzielali już wcześniej obawy mieszkańców. Jednak brakowało jednoznacznego i wspólnego „nie”. Reprezentując stronę społeczną udaliśmy się na wrocławski Rynek z przesłaniem miłości i nadziei. Wszystkim nam leży na sercu dobro naszego miasta i całej wrocławskiej aglomeracji. Chodzi wszak o zdrowie i przyszłość mieszkańców.
11 czerwca komitet społeczny STOP Wrocławskiej Spalarni zwrócił się do Prezydenta Wrocławia o:
1) wyrażenie oficjalnego sprzeciwu gminy Wrocław wobec budowy spalarni odpadów,
2) złożenie pisemnej deklaracji, że energia wytworzona w wyniku spalania odpadów nie zostanie odebrana przez Wrocław.
Ponadto, w dniu poprzedzającym protest przekazaliśmy Prezydentowi Wrocławia ofertę wsparcia w zakresie nowoczesnego planu gospodarki odpadami wykluczającego spalanie odpadów, wystosowaną przez koalicję organizacji pozarządowych zrzeszających: Towarzystwo na rzecz Ziemi, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Fundację Alter Eko, European Environmental Bureau oraz Zero Waste Europe.  Wymienione organizacje gotowe są do udzielenia nieodpłatnej pomocy w wyznaczeniu oraz częściowo realizacji zadań, które pomogą naszemu miastu wejść na ścieżkę ku zero-waste.
We wspólnym oświadczeniu wydanym 17 czerwca przez Prezydenta Wrocławia oraz Wójtów Długołęki i Wiszni Małej czytamy: „Apelujemy o zaniechanie działań przez firmę Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. związanych z planami »Budowy bloku energetycznego  o mocy do 20 MWe oraz 51 MWt opartego na kotle rusztowym« zasilanego przez spalanie śmieci. Każdemu z nas zależy na dobru mieszkańców, dlatego stoimy po stronie naszych lokalnych społeczności”.
Tym samym włodarze symbolicznie zakończyli proces konsultacji społecznych, przedstawiając negatywne stanowisko wobec całej sprawy. To oświadczenie przekazaliśmy tego samego dnia Fortum Corporation oraz rządowi Finlandii, jako większościowemu akcjonariuszowi Fortum Corporation.
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ