Wrocław: Zieloni zawiadamiają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie biletów MPK

biletomat_.jpg

Wrocławscy Zieloni zawiadamiają Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec zabrania posiadaczom biletów okresowych od 01.07.2021r. prawa do korzystania z usług przewoźników kolejowych na terenie Wrocławia.

Władze Wrocławia pominęły w procesie decyzyjnym, dotyczącym umowy z Polregio i Kolejami Dolnośląskimi prawa użytkowniczek i użytkowników komunikacji zbiorowej, którzy posiadają wykupione bilety okresowe. Tysiące wrocławianek i wrocławian, którzy z góry zapłacili za prawo do korzystania z tramwajów, autobusów oraz pociągów regionalnych w mieście, z dnia na dzień utracą prawa, które nabyli.

W ocenie wrocławskich Zielonych ta sytuacja nie tylko powoduje znaczące pogorszenie warunków korzystania z komunikacji zbiorowej, ale przede wszystkim pozbawia wiele osób praw nabytych, praw, za które zapłacili miastu z góry w formie biletów miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, semestralnych, czy rocznych.

W prawie cywilnym obowiązuje zasada pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Dotyczy to w szczególności monopolistów, którzy na zasadzie wyłączności prowadzą usługi transportu zbiorowego. Ponieważ miasto nie wprowadziło jakichkolwiek rekompensat dla tych uprawnionych osób, wrocławscy Zieloni zawiadomili w dniu dzisiejszym wrocławską delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgłaszając naruszenie zbiorowego interesu konsumentów – użytkowników komunikacji zbiorowej.

Zieloni domagają się pilnej kontroli Urzędu Miasta, a w razie potrzeby również przewoźników oraz wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, która spowoduje to, że osoby uprawnione nie utracą nabytych wcześniej praw. Zieloni liczą, że taka decyzja zostanie wydana do końca czerwca, co spowoduje, że uprawnione osoby będą nadal mogły korzystać z wykupionej usługi.

Wrocławscy Zieloni wskazują jednocześnie, że miasto, biorąc użytkowników komunikacji zbiorowej za zakładników sporów z przewoźnikami, narażają budżet miasta na ogromne koszty. Każdy, kto wykupił określoną usługę, będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od miasta w zakresie kosztów, które będzie musiał ponieść. I tak, osoba, która wykupiła bilet roczny za 800 złotych, za bilet miesięczny z Leśnicy do Wrocławia Głównego zapłaci ok. 158 złotych miesięcznie, tj. prawie 2.000 złotych rocznie. Ten koszt będzie uprawniona przenieść na sprzedawcę biletu rocznego, który nie zapewnił kontynuacji usługi. W skali Wrocławia może tu chodzić o wielomilionowe odszkodowania dla posiadaczy praw nabytych!

Robert Suligowski, współprzewodniczący wrocławskiego koła Partii Zieloni: „Działania Magistratu w tej sprawie są skandaliczne. Jako prawnik nie rozumiem sytuacji, w której publiczny oferent sprzedaje określoną usługę za określoną opłatę z góry. Potem z powodów politycznych wchodzi w spór ze swoimi kontrahentami, a kosztami tych awantur obciąża swoich klientów. Pozbawiając ich nabytych wcześniej praw. To klasyczny przykład rażącego naruszenia zbiorowego interesu konsumentów. Mam nadzieję, że UOKiK stanie na wysokości zadania i do końca czerwca wyda decyzję, która umożliwi posiadaczom biletów realizację ich słusznych praw.”

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ