Eksperci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu negatywnie projekcie spalarni śmieci

You Tube

Ekspertyza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nie zostawia suchej nitki na projekcie spalarni śmieci, którą zamierza wybudować Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. Autorzy przeanalizowali planowane technologie oraz wpływ spalarni na środowisko. Ekspertyza powstała na prośbę Rektora Uczelni JM prof. Jarosława Bosego i jest efektem prac interdyscyplinarnego zespołu autorów. Jak czytamy we wprowadzeniu informacje oraz opinie zawarte w tym dokumencie „pozwolą kierownictwu UPWr wyrobić stanowisko w przedmiotowej sprawie”.
Ekspertyza została przekazana przez Uniwersytet Przyrodniczy władzom samorządowym oraz firmie Fortum. Dokument ujawniła dziś jedna z organizacji ekologicznych.
Kluczowe wnioski:
– “Planowana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziałujące na środowisko”.
– “Planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w założenia Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”.
– “Wobec braku regionalizacji gospodarki odpadami, istnieje ryzyko, iż do spalarni przywożone będą odpady z innych województw lub spoza granicy Polski”.
– “Ulokowanie spalarni śmieci (…) na granicy gminy jest sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konstytucyjnie chronionymi wolnościami i prawami okolicznych mieszkańców sąsiednich gmin”.
– “Ulokowanie spalarni śmieci (…) [p]rzyczyni się do postępującej degradacji środowiskowych uwarunkowań życia i zdrowia mieszkańców sąsiednich gmin”.
Konkluzja ekspertyzy jest jednoznaczna:
„(…) biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, zespół rekomenduje wyrażenie sprzeciwu wobec projektu budowy spalarni śmieci i podjęcie działań prawnych, administracyjnych uniemożliwiających realizację tej inwestycji“.
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ