Małgorzata Tracz interweniuje u Generalnej Konserwator Zabytków w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu

Foto z archiwum R. Butwickiego

Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni i Posłanka na Sejm RP z Wrocławia, skierowała interwencję poselską do Generalnej Konserwator Zabytków Magdaleny Gawin w sprawie zabytkowego zespołu basenów olimpijskich we Wrocławiu. To już druga interwencja posłanki w tej sprawie po interwencji u Dolnośląskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków.

– Sprawa budowy na terenie kompleksu na Sępolnie bardzo poruszyła mieszkanki i mieszkańców Wrocławia. Powstanie budynku mieszkalnego w tym miejscu bezpowrotnie doprowadzi do degradacji całego zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego, stanowiącego harmonijnie zaprojektowany zespół budynków, służący uprawianiu sportu przez ponad 90 lat oraz utraty kolejnego ważnego terenu zielonego i rekreacyjnego we Wrocławiu. To zabytek światowej klasy – mówi Małgorzata Tracz, Przewodnicząca Partii Zieloni i Posłanka na Sejm RP z Wrocławia.

Pierwszą interwencję w tej sprawie posłanka wysłała 24 maja 2021 r. do Dolnośląskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków. W swojej odpowiedzi Wojewódzka Konserwator Zabytków Barbara Nowak Obelinda podzieliła pogląd o negatywnym oddziaływaniu prowadzonej budowy, tzw. budynku zamieszkania zbiorowego, na zabytkowy kompleks Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Budowy prowadzonej – jak podkreśla Wojewódzka Konserwator Zabytków – w oparciu o pozwolenie konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków i pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Wrocławia.

Wojewódzka Konserwator Zabytków również negatywnie oceniła merytoryczną zasadność decyzji o pozwoleniu konserwatorskim wydanej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. Jej zdaniem to ta decyzja stanowi kluczowy element w sprawie i doprowadziła do znacznej utraty wartości zabytkowej historycznego kompleksu i dlatego w celu ratowania kompleksu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu należy jej zdaniem unieważnić pozwolenie konserwatorskie.

– Mając to na uwadze, skierowałam do pani Magdaleny Gawin, Generalnej Konserwator Zabytków, interwencję poselską, w której wnoszę o wszczęcie z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji nr 708/2020 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 września 2020 roku dla przedmiotowej inwestycji. Decyzja ta stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowaniami wynikającymi wprost z wpisu do rejestru zabytków – powiedziała Małgorzata Tracz.

– We Wrocławiu istnieje polityczny konsensus, że budowa tzw. budynku zamieszkania zbiorowego, będzie miała szkodliwy wpływ na zabytkowy kompleks Stadionu Olimpijskiego. Potwierdził to w swoim oświadczeniu również Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, wyrażając swój sprzeciw wobec tej inwestycji. Też tak, jak wskazał pan Prezydent, możliwości prawne w tej sprawie leżą już wyłącznie po stronie Wojewódzkiej Konserwator Zabytków oraz Generalnej Konserwator Zabytków, pani Magdaleny Gawin, pełniącej funkcję Wiceministry Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W rękach pani Wiceministry i Generalnej Konserwator Zabytków leży prawo do wszczęcia postępowania z urzędu i stwierdzenia nieważności decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie. Mam nadzieję, że pani Wiceministra i Generalna Konserwator Zabytków z tego prawa skorzysta i podejmie decyzję dobrą dla zabytkowego kompleksu Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu – podkreśliła Małgorzata Tracz.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ