Transport drogowy i kolejowy i jego wpływ na środowisko

Transport jest niezbędnym elementem niemal każdej gałęzi gospodarki. Infrastruktura transportowa prężnie się rozwija, co ma również ogromny wpływ na środowisko, niekoniecznie korzystny. Niekorzystne skutki transportu odczuwa zarówno środowisko przyrodnicze, jak i społeczeństwo.

Niestety, w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska, a także niekorzystnie oddziałuje na zdrowie człowieka. Wynika to jasno ze statystyk, ponieważ jest źródłem ponad połowy całkowitej emisji tlenków azotu czy tlenku węgla. Ponadto jest sprawcą ponad 20 % dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Transport drogowy w naszym kraju stał się głównym źródłem lokomocji i przewoźnictwa. Dzięki niemu możemy obserwować dynamiczny rozwój gospodarczy. Transport drogowy w porównaniu z innymi sektorami transportu pod względem wpływu na środowisko, wychodzi znacznie na prowadzenie, niestety stanowi jedną z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. W Unii Europejskiej zarejestrowanych jest obecnie ponad 262 mln pojazdów z czego niemal 87% stanowią samochody osobowe. Ponadto, tym rodzajem transportu realizowanych jest 83,4% lądowego transportu pasażerskiego i 76,4% lądowego transportu towarowego (w Polsce odpowiednio 83,6% i 75,9%). Badania wykonywane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdziły, że w dużych miastach udział transportu drogowego w całkowitej emisji zanieczyszczeń jest bardzo duży, bo dochodzi aż do 90%. Jak wiemy, emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych ma ogromny wpływ na powstawanie epizodów smogowych, a także na zakwaszanie środowiska. Ponadto bardzo negatywnie wpływa na roślinność, szczególnie leśną, poprzez emisję tlenków azotu.

Transport drogowy to również setki tysięcy kilometrów dróg i autostrad, które pochłaniają całe hektary terenu, do których trzeba jeszcze dodać infrastrukturę towarzyszącą, czyli na przykład parkingi czy stacje benzynowe. Wzdłuż dróg, w pasie około 500 m występują znaczne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe, co sprzyja stopniowej degradacji gleb, a także szaty roślinnej, a zdecydowanie szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Drogi przecinają także szlaki migracyjne zwierząt, a także powodują fragmentaryzację ich siedlisk.

Dla porównania transport kolejowy tworzy jedynie około 6% całkowitego transportu pasażerskiego oraz około 11% towarowego. To niewiele w stosunku z transportem drogowym, a przecież mając na myśli dobro środowiska ma on nieporównywalnie lepsze notowania, choć również ma swoje minusy, do których niewątpliwie można zaliczyć hałas. Lokomotywy spalinowe emitują także zanieczyszczenia, jednak ich udział w całkowitej emisji z transportu jest stosunkowo mała bo wynosi około 1-3 %. Jak donoszą naukowcy, dużym problemem jest zły stan kolei, która jest już mocno wyeksploatowana i w związku z tym dopuszczalne wartości emisji spalin zostają przekroczone.

Rozpatrując wpływ poszczególnych środków transportu na środowisko, należy jednoznacznie stwierdzić, że największą degradację środowiska powoduje transport drogowy. Światłem w tunelu są alternatywne do spalinowych rodzaje napędów, jak np. napęd elektryczny.

http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_410_15_Badyda.pdf

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.