Płazy DOLNEGO ŚLĄSKA – gatunki wskaźnikowe [Bioróżnorodność rzeki Odra cz. 15]

Materiał powstał dzięki wsparciu WFOSiGW Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.