Dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej w lipcu 2021

Polska produkcja przemysłowa (skorygowana o efekt kalendarzowy) w lipcu br. wzrosła o 12,5% r/r, co daje nam 5. pozycję wśród państw unijnych – wynika z opublikowanych dziś danych Eurostat.

W całej UE produkcja przemysłowa wzrosła w tym czasie o 8,3%, a w strefie euro o 7,7%. Najwyższe wzrosty odnotowały Belgia (26,4%), Irlandia (19,2%), Litwa (15%) i Dania (13,5%).Jedynym krajem, który odnotował spadek produkcji w ujęciu rocznym była Portugalia (-0,1%). Natomiast najwolniejszy wzrost produkcji nastąpił w Hiszpanii (3,2%), Chorwacji (4%) i Francji (4,4%). Wolniej niż przeciętnie rosła także produkcja w gospodarce niemieckiej (6,2%).

Dane miesięczne wskazują z kolei na wzrost sierpniowej produkcji przemysłowej o 1,4% w UE i o 1,5% w strefie euro (po wynikach odpowiednio 0,0% i -0,1% w czerwcu). Polska osiągnęła wzrost na poziomie 1,2%. Najszybciej rosła produkcja w Irlandii (7,8%), Belgii (5%) i Portugalii (3,5%). Natomiast największe spadki notowano w gospodarkach Litwy (-2%), Słowenii (-1,8%) i Chorwacji (-1,6%).

„W lipcu w ujęciu rocznym najszybciej rosła produkcja dóbr pośrednich (o 11,8% w całej Unii oraz o 11,2% w strefie euro). Szybko rosła także produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałego użytku (o 9,4% w UE i o 10,1% w strefie euro) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (odpowiednio o 8,9% i o 9,8%)” – wskazują analitycy MRiT.

Wynik dla Polski jest zbliżony do danych GUS, wg których po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa w lipcu br. wzrosła o 12,6% r/r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

Źródło informacji: PAP MediaRoom

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ