Prawo.pl: małżonkowie mogą połączyć swoje oszczędności w PPK

pixabay

Małżonkowie, którzy ukończyli 60 lat i mają rachunki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w tej samej instytucji finansowej, mogą otworzyć wspólne konto w PPK i z niego wypłacać świadczenie małżeńskie – podaje portal Prawo.pl.

Otwarcie rachunku małżeńskiego w PPK wymaga spełnienia kilku przesłanek. Należą do nich: osiągnięcie przez oboje małżonków 60 roku życia, posiadanie rachunków PPK w tej samej instytucji finansowej oraz złożenie zgodnego oświadczenia, że oboje chcą korzystać z wypłaty w tej formie.

Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim. Prawo.pl wyjaśnia, że wypłata świadczenia małżeńskiego będzie odbywać się w miesięcznych ratach – minimum 120, czyli przez 10 lat. Małżonkowie mogą wnioskować o wydłużenie tego okresu, ale nie mogą go skrócić.

Jak donosi Prawo.pl, możliwość otwarcia wspólnego rachunku PPK przewidziano tylko dla małżonków chcących wspólnie korzystać ze środków z PPK w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej. Zasadą jest, że każdy uczestnik PPK ma swój indywidualny rachunek.

Decyzja o wypłacie środków z PPK w formie świadczenia małżeńskiego może okazać się korzystna w przypadku śmierci jednego z małżonków przed zakończeniem wypłaty, ponieważ świadczenie będzie wypłacane drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

Natomiast, gdyby uczestnik PPK w chwili śmierci posiadał środki na swoim indywidualnym rachunku PPK, to instytucja finansowa wypłaci małżonkowi połowę środków z rachunku PPK zmarłego, a pozostałe środki trafią do osoby lub osób wskazanych przez niego instytucji finansowej. Dopiero w razie niewskazania osób uprawnionych środki zostaną przekazane spadkobiercom.

Prawo.pl informuje również, że osoby uprawnione do środków zmarłego uczestnika PPK, którym zostają przekazane te środki, nie płacą podatku dochodowego, a nabycie środków z PPK w drodze dziedziczenia nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/kadry/swiadczenie-z-ppk-malzonkowie-moga-otrzymywac-jedno-wspolne,510976.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ