Apel Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy

Klub Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Bezpartyjni Samorządowcy złożył dziś wniosek do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego punktu dotyczącego przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19”. – Patryk Wildn Przewodniczący Klubu Radnych Bezpartyjni Samorządowcy

Apel

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 28 października 2021 r.


do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie

polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19

Sejmik Województwa Dolnośląskiego w poczuciu odpowiedzialności za trwały rozwój społeczno – gospodarczy Dolnego Śląska oraz jakość życia jego mieszkańców zwraca się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19.

Pandemia koronawirusa dotknęła miliony mieszkańców naszego kontynentu. Państwa Unii Europejskiej w poczuciu odpowiedzialności za odbudowę gospodarek po kryzysie wywołanym COVID-19, ustanowiły wspólnie unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Polski Krajowy Plan Odbudowy – dokument niezbędny do skorzystania z tego instrumentu – od wielu miesięcy czeka na akceptację Komisji Europejskiej, mimo że nie zostały względem niego podniesione merytoryczne zarzuty i nie został zwrócony do poprawienia.

Odbudowa gospodarki po pandemii nie może być przedmiotem politycznego szantażu wobec jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego wyraża głębokie zaniepokojenie stanowiskiem Holenderskiej Izby Reprezentantów w sprawie zablokowania wypłaty Polsce 36 mld euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Taka postawa jest daleka od idei współpracy i przyjaźni pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. Idei która stanowi fundament współpracy międzynarodowej w ramach UE.

Różnice i spory polityczne pomiędzy rządami poszczególnych Państw a Komisją Europejską nie powinny pozbawiać mieszkańców Unii Europejskiej szansy na odbudowę ich gospodarek po pandemii COVID-19.

Wstrzymywanie tej pomocy podważa zaufanie do Unii Europejskiej.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ