Partyjniactwo w ratuszu? Zwolniona urzędniczka krytkuje Trzaskowskiego

fot: youtube
Wczoraj zakończyła się moja trzyletnia współpraca z ratuszem.
‼ Otrzymałam wypowiedzenie z pracy w Urzędzie Miasta jako dyrektorka-koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni. Powodem są różnice w podejściu do realizacji zadań, a także moja niezgoda na likwidację, czyli rozparcelowanie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (ZZW). Byłby to krok szkodliwy, w praktyce niweczący sporą część osiągnięć miasta w dziedzinie zarządzania zielenią. Nie zgodziłam się na propozycję ograniczenia moich kompetencji wyłącznie do „kopciuchów”.
👥 Zapewne powodem zakończenia współpracy jest także presja polityczna zaplecza prezydenta na konsolidację władzy w rękach jednego ugrupowania – oraz przekazania komu innemu dobrze działających obszarów, z dużymi osiągnięciami w tej kadencji.
☘ Zarząd Zieleni to jednostka, dzięki której nasze miasto zyskało zupełnie nową jakość w zarządzaniu zielenią – zauważalną i bardzo chwaloną przez mieszkańców. Tysiące nowych drzew, jednolite zasady ich ochrony i pielęgnacji – to wszystko sprawiło, że nieuzasadnione wycinki stały się z masowych incydentalne, a nasze drzewa są dużo lepiej zaopiekowane.
🌳 Do nowych zasad dotyczących zieleni miały stosować się wszystkie miejskie jednostki – w tym celu ZZW wraz z Biurem Ochrony Środowiska przekładają te zasady na miejskie przepisy, czyli zarządzenia prezydenta miasta. Pierwsze zarządzenie zostało już opublikowane: od stycznia 2022 informacja o zamiarze wycinki każdego drzewa na terenie miasta (niezależnie od zarządcy terenu) będzie dostępna dla mieszkańców w miejskim systemie mapowym. To pozwoli na społeczny monitoring wycinek i interweniowanie w kontrowersyjnych sprawach.
✍️ Kolejnych sześć zarządzeń prezydenta dotyczących zieleni ma być niedługo przyjęte, co wymaga ścisłej współpracy Zarządu Zieleni i Biura Ochrony Środowiska, które zawsze nadzorowało działania ZZW. I właśnie wczoraj prezydent przekazał nadzór nad Zarządem Zieleni z Biura Ochrony Środowiska do… Biura Polityki Lokalowej. To bardzo mocno pokazuje niezrozumienie wagi terenów zieleni w mieście. Można się obawiać o finalny kształt pozostałych zarządzeń, jak np. tego, które ma regulować sposób ochrony drzew podczas procesów inwestycyjnych (takich jak np. przebudowy dróg). Jak Biuro zajmujące się mieszkaniami czy lokalami użytkowymi – ale nie mające żadnego doświadczenia ani specjalistów w zakresie zieleni – ma dokończyć tak ważny projekt dotyczący warszawskiej przyrody?
🌲 Kolejne osiągnięcia ZZW (będące wzorem dla innych miast w Polsce) to np. prymat zieleni nad drogownictwem w przypadku przebudowy ulic czy innowacyjny projekt Mapy Koron Drzew. I dziesiątki małych i bardzo poważnych ukończonych zielonych inwestycji. A nowe są już w drodze – latem 2021 zostały ogłoszone przetargi na duże modernizacje i utworzenie nowych parków, na kwotę ok. 100 mln zł.
❌ Likwidacja budowanego latami zespołu fachowców i rozparcelowanie zadań Zarządu Zieleni między wiele innych jednostek byłoby krokiem wstecz – szkodliwym i nieodwracalnym. To likwidacja kapitału wiedzy i doświadczenia zbudowanego w tej miejskiej jednostce. To także zaprzepaszczenie szansy na wprowadzanie kolejnych nowatorskich rozwiązań w zakresie miejskiej zieleni – dużych projektów nie udźwigną poszczególne dzielnice, do których miałoby trafić po paru pracowników ZZW.
🏚 Drugim ważnym obszarem mojej działalności była polityka klimatyczna oraz zadbanie o jakość powietrza, czyli wymiana kopciuchów. Jeśli chodzi o kotły, to zrobiliśmy jakościowy, choć niewystarczający postęp. Powstało nowe Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, które jednak od samego początku dysponowało zbyt małą liczbą pracowników. Podczas gdy w szybkim tempie rozrastał się np. Gabinet Prezydenta (czy Biuro Analiz), Biuro Ochrony Powietrza przez 3 lata walczyło o etaty niezbędne do realizacji zadań. Biuro Kadr latami maksymalnie opóźniało rekrutacje. Dopiero na początku 2021 udało się rozpocząć niezbędne nabory, ale liczbę 34 pracowników osiągnęto dopiero w październiku 2021 (dla porównania: Kraków miał ich 60 w trakcie analogicznej akcji wymiany kotłów). Nowi pracownicy wymagają 3 miesięcy szkolenia, zanim staną się samodzielni. Potrzebnych jest natychmiast kolejnych 30 osób, żeby rozładować kolejkę wniosków i żeby mieszkańcy nie musieli czekać miesiącami na ich rozpatrzenie. Stworzyliśmy prawie od zera zespół i procedury, dzięki którym jest możliwość wymiany wszystkich kopciuchów w mieście. Blokada kadrowa pokazuje jednak, że kwestia czystego powietrza nie jest rzeczywistym priorytetem ratusza.
🌍 W kwestii klimatu jako pierwsi w Polsce przystępujemy do kompleksowej dekarbonizacji miasta. Zawarliśmy umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz organizacją miast progresywnych klimatycznie C40. Dzięki temu powstaje Zielona Wizja Warszawy, czyli plan dekarbonizacji stolicy, który jest właśnie na ukończeniu, a od 2022 ma być wdrażany. Dotyczy on redukcji emisji dwutlenku węgla o min. 40% do roku 2030 i osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050.
❗ Odrzuciłam propozycję pozostania w ratuszu z mocno okrojonymi zadaniami (smog i klimat, bez zieleni), bo przyszłam realizować ważne dla warszawiaków i kluczowe dla zieleni miejskiej projekty. I przekierować rozwój stolicy na zrównoważone tory, a nie tylko zajmować stanowisko. Ten kierunek to priorytet dla ruchów miejskich, z których się wywodzę. Realizacja polityki klimatycznej i adaptacji do zmian klimatu bez zieleni nie jest możliwa.
Rozpoczęłam pracę w urzędzie, aby wprowadzić systemowe zmiany, które sprawią, że Warszawa będzie miastem przyjaznym do życia i dla środowiska. Temu służyło połączenie spraw zieleni, smogu i klimatu. Razem z moim zespołem wykonaliśmy ogromną pracę w tym kierunku, wdrażając najlepsze praktyki, które prezentowałam na różnych forach krajowych i zagranicznych.
👤 Wypowiedzenie, które otrzymałam, to w dużej mierze kwestia monopolizacji ratusza przez jedną partię. Polityka otwarcia na inne środowiska właśnie się zakończyła. To słaby prognostyk dla koalicji środowisk opozycyjnych.
➡ Odchodzę, ale mam nadzieję, że moim dotychczasowym współpracownikom jednak uda się kontynuować rozpoczęte projekty – jak wprowadzenie siedmiu nowych standardów utrzymania zieleni, dekarbonizacyjna Zielona Wizja Warszawy czy powiększenie Lasów Miejskich do końca kadencji o kolejnych 100 hektarów. W dobie katastrofy klimatycznej to nasze być albo nie być.

źródło: fb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj