Gmina Wrocław uruchamia nowy program. Zgłoszenia do końca roku

kamienic.jpg

Gminny Program Rewitalizacji czeka jeszcze cztery dni na zgłoszenia rewitalizacyjne. Wnioski mogą składać nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, ale też ngo-sy i przedsiębiorcy. Program dotyczy ośmiu osiedli.

Wszystko co dotyczyć będzie Brochowa, Kleczkowa, Księża, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Świdnickiego ma zostać wpisane do nowo tworzonego we Wrocławiu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR).

Mogą to być przedsięwzięcia, które będą eliminować lub ograniczać niepożądane zjawiska występujące w wymienionych obszarach (niska aktywność społeczna, słabe poczucie bezpieczeństwa, problemy ekonomiczne, środowiskowe, techniczne i duży stopień zużycia budynków);

Każdy podmiot zgłaszający może jednocześnie starać się o dofinansowania ze środków zewnętrznych, tj. innych niż gminne, np. z Unii Europejskiej.

Tutaj znajdziemy formularz zgłoszeniowy. https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/50648/Formularz%20zg%C5%82oszenia%20przedsi%C4%99wzi%C4%99cia%20rewitalizacyjnego%20do%20GPR.xls

Należy go wysłać na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja_wss@um.wroc.pl

Pamiętać jednk należy, że oprócz formy elektronicznej obowiązuje również forma papierowa, dlatego należy go wydrukować, podpisać i złożyć w Kancelarii Urzędu przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, koniecznie z dopiskiem „zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego” lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do 31 grudnia 2021 roku.

 

źródło: wroclaw.pl/rozmawia

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ