PGE ogłosiła kolejny przetarg na potrzeby budowy sieci LTE450

30 listopada br. Grupa PGE ogłosiła przetarg związany z budową sieci łączności LTE450. Tym razem zamówienie dotyczy zakupu i wdrożenia komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) oraz systemu monitorowania jakości usług.

Jest to już kolejny, ogłoszony w tym roku przetarg w jednym z najważniejszych w Grupie PGE zadań inwestycyjnych. Nowoczesna sieć łączności LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo, a także przyspieszy usuwanie awarii, a tym samym usprawni funkcjonowanie całej organizacji.

Zamówienie w ramach przetargu składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje zakup i wdrożenie sieci teletransmisyjnej typu mobile backout, druga dotyczy systemu pomiarowego, umożliwiającego przeprowadzanie testów wydajnościowych oraz zapewniającego ciągły aktywny monitoring jakości usług Sieci Teletransmisyjnej LTE450.

Szczegóły postępowania przetargu i zamówienia oraz dokumenty związane z postępowaniem opublikowane zostały w systemie zakupowym Grupy PGE – SWPP2, w strefie zamówień publicznych www.swpp2.gkpge.pl.

Informacje dodatkowe o LTE 450:

Za realizację Programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi. W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego – umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN. W październiku, w ramach programu LTE450, PGE ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, a na początku listopada na zakup i wdrożenie systemów zasilania podstawowego i awaryjnego..

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m.in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj