PGE chce pozyskać środki na przyspieszenie transformacji energetycznej

fot. pexels.com

PGE Polska Grupa Energetyczna planuje emisję akcji serii E. W przypadku zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, emisja może przynieść wpływy o szacowanej wielkości ok. 3,2 mld zł. Kapitał pozyskany od inwestorów zostałby przeznaczony na realizację kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych w obszarze rozwoju sieci dystrybucyjnej, odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacji poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych.

 

Zależy nam na intensyfikacji realizacji ambitnych celów transformacyjnych, które wyznaczyliśmy w strategii Grupy PGE. Wymaga to dodatkowych środków na rozwój. Nasz cel to pozyskanie około 3,2 mld zł. Pozyskany kapitał przeznaczymy na rozwój kapitałochłonnych projektów inwestycyjnych, jak kablowanie sieci dystrybucyjnej, nowe projekty fotowoltaiczne, akwizycje lądowych farm wiatrowych i farm słonecznych oraz niskoemisyjne źródła gazowe. Chcielibyśmy, żeby w ofercie przede wszystkim wzięli udział nasi dotychczasowi najwięksi inwestorzy – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Dodatkowe środki możliwe do uzyskania z planowanej emisji akcji serii E umożliwią PGE dostosowanie się do zmian regulacyjnych oraz zmieniającego się otoczenia rynkowego co wpłynie korzystnie na realizację celów strategicznych oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy.

Długoterminowy cel Grupy PGE to neutralność klimatyczna do 2050 r., ale już do 2030 r. nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do poziomu 50 proc. Do 2030 r. przeznaczymy na inwestycje 75 mld zł. Nasi akcjonariusze dobrze przyjęli strategię Grupy PGE i rozumieją konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej, a konsekwentna realizacja inwestycji transformujących Grupę PGE zwiększa zaufanie do naszej spółki wśród inwestorów, wzmacnia pozycję konkurencyjną Spółki i zwiększa jej wiarygodność i stabilność – podkreślił Wojciech Dąbrowski.

Planowana nowa emisja pozwoli na przyspieszenie realizacji projektów w latach 2022-2026 w trzech obszarach:

dystrybucja przyszłości, w ramach której PGE chce zwiększyć udział linii kablowych, przyspieszyć proces wprowadzania inteligentnych liczników oraz zwiększyć efektywność procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł wytwarzania energii;
intensyfikacja rozwoju OZE, w ramach której PGE chce przyspieszyć realizację programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz pozyskać środki na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych;
dekarbonizacja poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych, w ramach której PGE chce pozyskać środki na finansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku oraz dekarbonizację ciepłownictwa w trzech miastach: Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Proponowane pozyskanie kapitału w formie emisji akcji serii E stanowi najbardziej optymalną formę pozyskania środków finansowych na ich realizację. Przeprowadzenie emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru może umożliwić zmaksymalizowanie uzyskanych na ten cel środków finansowych, a także ograniczyć koszty. Proponowana uchwała przewiduje, że obecni akcjonariusze, którzy spełnią określone w uchwale kryteria i na koniec dnia rejestracji na Walne Zgromadzenie będą posiadać więcej niż 0,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, będą mogli skorzystać z prawa pierwszeństwa przydziału.

Dokapitalizowanie Spółki i przeznaczenie pozyskanych środków na inwestycje wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE i może przyczynić się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki oraz zwiększenia jej wiarygodności i stabilności, a także pozytywnie wpłynąć na dynamikę rozwoju Grupy PGE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj