PGE partnerem studiów podyplomowych z obszaru offshore na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej – to nowy kierunek studiów podyplomowych utworzony na Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod patronatem PGE, która realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica – największej elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Pierwszy semestr studiów rozpoczyna się w marcu 2022 roku.

Nowe studia podyplomowe utworzone przez Uniwersytet Morski w Gdyni przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Z oferty mogą skorzystać zarówno specjaliści z branży OO&G (Offshore Oil&Gas) jak i OWE (Offshore Wind Energy). Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z efektywnym i bezpiecznym zarządzaniem ryzykiem w projektach offshore. Zadba o to wykwalifikowana kadra złożona m.in. ze specjalistów od żeglugi morskiej, bezpieczeństwa, prawa, a także ekspertów-praktyków z sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Partnerem głównym studiów jest spółka  z Grupy PGE – PGE Baltica.  Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 28 lutego 2022 roku w budynku Wydziału Nawigacyjnego UMG.

Do budowy i rozwoju programu offshore potrzebujemy kompetentnych kadr. Podjęcie współpracy z Uniwersytetem Morskim w Gdyni oznacza, że w niedalekiej przyszłości na rynku pracy pojawią się wykwalifikowani eksperci z obszaru morskiej energetyki wiatrowej wykształceni w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej– Cieszy, że już w kilka miesięcy po podpisaniu z UMG listu intencyjnego, dotyczącego współpracy eksperckiej mającej na celu rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, uruchamiamy nowy kierunek studiów – dodaje.

Wśród kadry dydaktycznej programu studiów jest m.in. pracownik PGE Baltica, Rafał Żendarski, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG,  który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy zaplecza O&M, czyli wszystkich kwestii dotyczących konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” dzięki unikatowej strukturze programu łączą wiedzę teoretyczną i ekspercką, a dzięki bogatemu zasobowi rzeczywistych przypadków pokazują także praktyczny aspekt zarządzania ryzykiem. Realizacja tych studiów przyczynia się do rozwoju kadry świadczącej usługi niezbędne w energetyce morskiej, świadomej zagrożeń i ich konsekwencji, potrafiącej dokonać analizy i oceny ryzyka, oraz zaplanować i skutecznie realizować działania eliminujące i ograniczające ryzyko – powiedział prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. – Program tych studiów realizuje jeden z celów strategicznych UMG, jakim jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr dla szeroko rozumianej gospodarki morskiej, co mnie, jako Rektora UMG bardzo cieszy, bo w pełni wpisuje się w realizowany przez mnie program rozwoju Uczelni – dodał rektor UMG.

Nowe studia podyplomowe będą trwały dwa semestry i obejmą łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

Nowy kierunek studiów podyplomowych to obranie przez Wydział Nawigacyjny kursu w stronę nowych trendów w nauce, jakie wyznaczają dynamicznie rozwijający się przemysł i gospodarka. To również przygotowanie wykwalifikowanej kadry do współczesnych zagadnień w przemyśle morskim. Cieszę się, że idziemy z duchem czasu i odpowiadamy na zapotrzebowanie dyktowane przez rynek pracy w obszarze przemysłu morskiego. Mam nadzieję, iż nowy kierunek studiów podyplomowych zagości na stałe w murach Wydziału Nawigacyjnego i zyska liczne grono nowych adeptów wiedzy w szeroko rozumianej tematyce offshore – dodał dr hab. inż. Tomasz Neumann, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego.

Utworzenie nowych studiów podyplomowych na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zostało zainicjowane listem intencyjnym, dotyczącym współpracy badawczej i edukacyjnej, który w maju 2021 roku podpisały PGE, Politechnika Gdańska, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz Duński Uniwersytet Techniczny (Danmarks Tekniske Universitet). Intencją tej współpracy było m.in uruchomienie studiów specjalizacyjnych na UMG w Gdyni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj