PGE wsparła montaż paneli fotowoltaicznych w Biebrzańskim Parku Narodowym

Fundacja PGE wsparła finansowo Biebrzański Park Narodowy. Przekazane środki zostały przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznej na dwóch ważnych obiektach Biebrzańskiego Parku Narodowego, tj. w siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy oraz w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Grzędach.

Wsparcie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest elementem długoterminowych działań Grupy PGE w zakresie ochrony środowiska. Projekty nisko- i zeroemisyjne są kluczowym kierunkiem Strategii Grupy PGE do 2030 roku. Instalacja fotowoltaiczna w Biebrzańskim Parku Narodowym została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PGE. Instalacja o mocy 30,36 kWp przyczyni się do redukcji emisji CO2 o ponad 20 ton w skali roku. W 2022 roku PGE zrealizuje kolejne wspólne przedsięwzięcia z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Wśród nich znajdą się m.in. projekty edukacyjne, naukowo-badawcze, inwestycyjne i projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody – podkreśla Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna ds. Innowacji.

Parki narodowe to szczególne dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju. Tym największym w Polsce jest Biebrzański Park Narodowy chroniący jedne z największych, unikalnych torfowisk w tej części Europy będących siedliskiem bytowania wielu rzadkich gatunków flory i fauny – przede wszystkim ptaków jak np. wodniczka, dubelt, rycyk czy nawet pospolitej niegdyś czajki. W dobie zmieniającego się klimatu bagna i torfowiska pełnią bardzo ważną rolę pochłaniając dwutlenek węgla z atmosfery, przyczyniając się do ochrony klimatu, tym samym do poprawy warunków życia nas wszystkich. Wyrazem troski o poprawę klimatu jest także zamontowana ze wsparciem finansowym PGE instalacja fotowoltaiczna na obiektach Parku – na budynku siedziby oraz Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. Dzięki tej instalacji bazującej na odnawialnym źródle energii jaką jest energia słoneczna redukujemy gazy cieplarniane emitowane przy produkcji prądu. Dzięki temu Park jest świetnym przykładem i demonstratorem właściwego podejścia. W przyszłości mamy nadzieję na kolejne tego typu instalacje. Dziękujemy PGE za wsparcie – mówi Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce i chroni najbardziej rozległe oraz najlepiej zachowane torfowiska w Europie Środkowej, zaliczając się do jednych z najdzikszych zakątków Polski. Od 1993 roku obejmuje swym zasięgiem niemal całą bagienną dolinę rzeki Biebrzy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, tj. najcenniejszych na świecie mokradeł. Środowiska te, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody, a także wpływają korzystnie na klimat lokalny.

W dolinie Biebrzy zachowała się unikalna różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt. Bagna biebrzańskie są ważnym miejscem gniazdowania, zdobywania pożywienia i odpoczynku ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych. Zaobserwowano tu niemal 70 proc. gatunków ptaków zamieszkujących tereny Polski. Dla niektórych ptaków, takich jak: wodniczka, orlik grubodzioby, dubelt, uszatka błotna i cietrzew, dolina Biebrzy jest jedną z ostatnich ostoi w Europie. Spośród innych zwierząt w Parku występuje kilka rodzin wilków, spotykane są rysie, bobry, wydry, a ostatnio także żubry. Królem mokradeł jest łoś. Biebrzańska populacja tych zwierząt jest największą w Polsce i liczy w Parku około 600 osobników.
Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółka aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy i Kampinoski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

PGE od 22 lat prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwami z całej Polski. W ramach programu, pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez nadleśnictwa. Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 600 tysięcy drzew w całej Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj