Czym jest energia odnawialna z biomasy pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego?

Biomasa to materia organiczna, która pochodzi z roślin (fitomasa) oraz zwierząt (zoomasa), to odnawialne źródło energii i jest alternatywą dla paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny).

Biomasa jest bezpośrednio związana z wykorzystaniem słońca, ponieważ to rośliny absorbują energię słoneczną w procesie fotosyntezy. Tak powstaje biomasa, która może zostać wykorzystana, aby otrzymać ciepło. Spalanie biomasy powoduje emisję dwutlenku węgla (CO2) ale rośliny, które są źródłem biomasy, wychwytują niemal równoważną ilość CO2 podczas wzrostu w procesie fotosyntezy, co sprawia że biomasa staje się neutralnym dla środowiska źródłem energii. Może być spalana bezpośrednio lub przekształcana w paliwa gazowe- biogaz, biopaliwa płynne, które z kolei mogą być przetwarzane na paliwa.

infografika wDolnymŚląsku.com

Jednak spalanie jest nie tylko jedynym sposobem uwalniania energii z biomasy, można także przekształcać ją w metan lub paliwa transportowe, takie jak etanol i biodiesel.
Metan jest składnikiem gazu wysypiskowego lub biogazu, który powstaje, gdy odpady komunalne, rolnicze lub poprzemysłowe rozkładają się na wysypiskach śmieci lub
w specjalnych pojemnikach zwanymi komorami fermentacyjnymi w biogazowniach.

Uprawy takie jak kukurydza, kiszonki traw, buraki cukrowe, siano fermentowane są w celu wyprodukowania etanolu jako paliwa w pojazdach. Biodiesel, paliwa transportowe produkowane są z olejów roślinnych, zużytego tłuszczu i oleju, w Polsce jest to najczęściej olej rzepakowy. Niektóre rośliny uprawia się specjalnie w celu pozyskania biomasy, przykładem może być wierzba wiciowa, rdest czy trzcina pospolita. Do upraw energetycznych nadają się zwłaszcza rośliny charakteryzujące się dużym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi.

Mimo tego, że w Europie stosuje się różne źródła energii odnawialnych to rozwój OZE
w Polsce powinien opierać się o biomasę produkowaną w naszym kraju. Z danych Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO) wynika, że w sektorze elektroenergetyki około 60 proc. energii produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi energia wyprodukowana z biomasy. Większość energii z biomasy generowana jest w procesach współspalania biomasy z węglem w kotłach węglowych dużej mocy. Jest to proces najefektywniejszy energetycznie i ekonomicznie pod względem ograniczenia emisji CO2.

W krajach Unii Europejskiej wykorzystanie biomasy szacuje się na ok. 20 procent, natomiast w Polsce na ok. 7 procent i jest ono wynikiem przede wszystkim spalania materii stałej – biomas agro i leśnej.

Dla przykładu w Chinach pozyskiwany ze ścieków i odpadów komunalnych biogaz używany jest do oświetlania i ogrzewania budynków.

DH

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

 

 

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj