Na styku ERP i MES

Zdolność systemów ERP do dostarczania bieżącej informacji o zapasach oraz kosztach wytworzenia iwartości dodanej na każdym etapie produkcji, pozwala na optymalizację procesówprodukcyjnych, poprzez eliminację strat (muda) związanych z nadprodukcją, zbędnym transportem, nadmiernymi zapasami, stratami w procesie czy cyklami oczekiwania.Nowoczesne systemy ERP, sprzężone z narzędziami do sterowania produkcją i wizualizacji danych, dostarczają przejrzystej informacji zarządczej, umożliwiającej podejmowanie optymalnych decyzji (coraz częściej bez udziału człowieka). Pomagają więc w dążeniu do realizacji paradygmatu produkcji personalizowanej leżącego u podstaw czwartej rewolucji przemysłowej.

Systemy klasy MES zapewniają prawidłowe działanie produkcji poprzez kontrolowanie ciągłościprzepływu materiałów na linii magazyn-maszyny-magazyn-klient oraz stopnia i prawidłowościrealizacji poszczególnych procesów produkcyjnych. Dostarczanie bieżącej informacji pozwala nie tylko na natychmiastowe podjęcie działań w przypadku wystąpienia błędu lub awarii, ale co istotniejsze na możliwość jej przewidzenia, jak również
zapobieżenia poprzez dostosowanie produkcji do zmieniających się parametrów w otoczeniu. Pozyskanie, przekazanie i odpowiednia interpretacja napływających z produkcji danych pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału, przykładowo przez przekierowanie produkcji na inne maszyny lub gniazda w przypadku ich nierównego obciążenia lub wystąpienia kolejek.

Czytaj również: https://www.dsr.com.pl/czym-jest-warehouse-management-system-wms/

Integracja systemów klasy ERP i MES, czyli warstwy biznesowej i produkcyjnej, może skutecznie poprawić efektywność zarządzania produkcją jedynie przy spełnieniu kilku powiązanych warunków. O prawidłowej integracji możemy mówić, jeżeli jest ona realizowana w warstwach danych oraz infrastruktury, spełnia wymogi bezpieczeństwa, a także uwzględnia konieczność wykorzystania odpowiednich protokołów. Zapewnienie spójności, poufności i dostępności danych jest warunkiem koniecznym dla
prawidłowego działania zintegrowanego systemu zarządzania produkcją. Spełnia się go przez współdzielenie danych, eliminujące replikację danych pomiędzy systemami. Czasem wymaga to również zaplanowania odpowiednich limitów opóźnień czasowych, szczególnie przy zastosowaniu rozwiązań elastycznej automatyzacji produkcji oraz rekonfigurowalnych systemów wytwórczych. Zintegrowanie systemów wymaga również zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności, adekwatnego do stopnia ich współzależności. Stąd też coraz częściej stosowane w warstwie infrastruktury rozwiązania klasy High Availability oraz wykorzystanie technologii chmurowych (SaaS, IaaS, PaaS) w powiązaniu z infrastrukturą lokalną.

Czytaj również: https://www.dsr.com.pl/internet-of-things-iot-czym-jest-internet-rzeczy-w-przemysle/

Zważywszy na tempo rozwoju systemów IT można pokusić się o twierdzenie, że na dzień dzisiejszywyprzedzają one możliwości oferowane przez same maszyny. Samouczące się systemy komputerowe są już rzeczywistością a trwające obecnie prace nad ich zastosowaniem w przemyśle potwierdzają dominację IT nad fizyczną warstwą produkcji.
Nowoczesne narzędzia klasy ERP i MES korzystają już z technologii opartych m.in. o koncepcję IoT (gromadzenia, wymiany lub przetwarzania danych przez jednoznacznie identyfikowalne przedmioty) z użyciem technologii RFID, pozwalające na przykład na bezkolizyjne sterowanie ruchem maszyn mobilnych i optymalizację ich wykorzystania na podstawie bieżącego, zmiennego w czasie, zapotrzebowania. Powszechne staje się również wykorzystywanie jeszcze niedawno pionierskich rozwiązań z zakresu AI w systemach predykcyjnych, umożliwiających unikanie awarii, przestojów i marnotrawstwa w
procesach produkcyjnych. Systemy ERP w coraz większym stopniu korzystają z narzędzi klasy BI do wspomagania decyzji biznesowych a powszechne wykorzystanie w nich technologii z obszaru Big Data jest tylko kwestią czasu, i to raczej liczonego w kwartałach niż w latach.

Źródło: https://www.dsr.com.pl/

Więcej również na naszym blogu:

https://www.dsr.com.pl/jak-zarzadzac-waskimi-gardlami-w-procesach-produkcyjnych/

https://www.dsr.com.pl/planowanie-a-harmonogramowanie-produkcji-na-czym-polega-roznica/

https://www.dsr.com.pl/total-productive-maintenance-droga-do-efektywnego-wykorzystania-maszyn/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj