Zobacz jak lasy wpływają na jakość powietrza. Sprawdź ich „oczyszczająca moc”

Według danych Lasów Państwowych lasy pokrywają 29,5 procenta terytorium naszego kraju, co przekładając na liczby pokazuje, że lasy zajmują ponad 9,2 mln ha. Na Dolnym Śląsku według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu lasy zajmują blisko 29 procent powierzchni całego regionu Dolnego Śląska, co stanowi około 560 tys. ha.

Lesistość w regionie

Na Dolnym Śląsku powierzchnia wszystkich lasów w stosunku do całkowitej powierzchni regionu wynosi blisko 29%. Lesistość nie jest jednolita na terenie całego Dolnego Ślaska. W nadleśnictwie Henryków lesistość wynosi 9 procent a w nadleśnictwie Ruszów aż 86 procent. Ponadto na Dolnym Śląsku można zauważyć znaczne zróżnicowanie przestrzenne i przyrodnicze obszarów leśnych. W dużej mierze powiązane jest to z różnym ukształtowaniem terenu.

Można by było pokusić się o sformułowanie, że Dolny Śląsk jest miejscem kontrastów geologicznych. Jest to trafne sformułowanie, gdyż w jednej części regionu mamy do czynienia z rozległymi terenami nizinnymi, a w innej części z terenami górzystymi. W znaczący sposób wpływa to na gęstość zalesienia oraz na przewagę określonych gatunków. Najbardziej zwartym pod względem zalesienia terenem Dolnego Śląska są Bory Dolnośląskie stanowiące część Niziny Śląsko-Łużyckiej oraz Sudety. Wpływ na to miały głównie działalność człowieka, który systematycznie wyłączał z terenów leśnych tereny pod produkcję rolną, w szczególności tereny zasobne w gleby o wysokiej klasie bonitacyjna.

infografika wDolnymŚląsku.com

Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na terenie Dolnego Śląska:

gatunki iglaste stanowią 72,3% powierzchni wszystkich drzewostanów.
gatunki liściaste zajmują natomiast 27,7% powierzchni.

W skład dolnośląskiej struktury lasów wchodzą następujące gatunki drzew: l głównych
sosna i modrzew – 47%,
świerk – 25%,
dąb, jesion, klon – razem 13%,
brzoza i grab – 5%,
buk – 5%,
olsza – 3%.

Lasy pochłaniają dwutlenek węgla oraz inne gazy cieplarniane (np. metan, który znacznie bardziej wpływa na ocieplenie klimatu niż dwutlenek węgla), a w zamian wprowadzają do atmosfery tak ważny dla życia tlen. Kwestia pochłaniania dwutlenku węgla związana jest z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która oparta jest na pakiecie klimatyczno-energetycznego.

Pakiet zakłada redukcje do 2020 roku emisji CO2 o 20%, wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20% w miksie energetycznym oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20%. Są to bardzo ambitne plany polityków europejskich, które mogą uderzyć w Polska gospodarkę. W szczególności, gdy nie uwzględnia się roli lasów jako pochłaniacza dwutlenku węgla. Unia Europejka przygotowuje się do podjęcia prac nad nowym pakietem klimatycznym , który zakładać będzie redukcję emisji dwutlenku węgla o 40 procent do 2030 r. Reprezentanci Polski powinni zabiegać o umożliwienie rozliczanie pochłaniania CO2 przez lasy, w szczególności traktowane ich na równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla

Źródła:
http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/lasy-regionu#.Ww_hBiAuBhE
http://dlaklimatu.pl/oczyszczajaca-rola-drzew/
https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/role-of-the-forests-in-co2-absorption-1/

DH

Artykuł powstał dzięki wsparciu WFOSiGW

Poglądy autorów i treści zawarte w artykule nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj