Współpraca z organizacjami lokalnymi w celu wykorzystania niekonwencjonalnych miejsc sprzedaży na obszarach miejskich i zurbanizowanych

Zdrowe wytwarzanie produktów spożywczych, ochrona ekosystemu i uczciwy marketing to część nowej strategii rozwijanej w Europie i na arenie międzynarodowej. W Europie i na świecie istniej wiele inicjatyw, mających na celu certyfikację dobrej żywności. Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO) jest najważniejszym podmiotem, który promuje takie zasady, w tym m.in. możliwości dla producentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, eliminowanie zjawiska pracy przymusowej i pracy dzieci, szacunek dla środowiska, czy uczciwe praktyki handlowe.

Dlaczego tak się dzieje? Komu i czemu ma to służyć? Moc zmiany planety jest w rękach odpowiedzialnych konsumentów, za pomocą pomocą których różnego rodzaju kampanie mają na celu uwidocznienie produktów o pozytywnym wpływie na społeczeństwo i środowisko. Informowania o tym jest bardzo ważnym narzędziem dla ludzi przy wyborze produktów w trakcie robienia zakupów.

Istnieje wiele firm, stowarzyszeń, związków lub organizacji pozarządowych promujących zdrowe produkty. W Europie można znalezć kilka konkretnych przykładów. Jedna z organizacji pozarządowych zachęca do umieszczania na portalach społecznościowych zdjęć zdrowych produktów, które świadomie kupujemy, bądź spożywamy w restauracjach, czy pozyskujemy z lokalnych targów ekologicznych lub agroekologicznych, używając hashtagu #SoyConsumidorResponsable. Kampania uwzględnia również segregację lub recykling odpadów z gospodarstw domowych, dzięki czemu można również przesyłać zdjęcia lub filmy z tym samym hashtagiem.

Na świecie funkcjonuje wiele znaków cerytfikujących żywność. W Europie i w Polsce mamy jeszcze na przykład, choć to wkrótce ulegnie zmianiae, Europejską Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Dzięki tej inicjatywie wypromowano setki lokalnych produktów, które sprzedawana są w sklepach z regionalną i ekologiczną żywnością, a także na wielkich imprezach targowych krajowych i zagranicznych oraz na targowiskach miejskich. W związku z przekszałceniami o charakterze organizacyjno – prawnym, niebawem pojawi się pewnie nowa formuła, umożliwiająca certyfikację wysokojakościowej żywności.

Innym dobrym przykładem jest CLAC – stowrzyszenie Małych Producentów i Pracowników Sprawiedliwego Handlu w Ameryce Łacińskiej i Karaibach (CLAC, https://www.climateshot.earth/clac). W procesie certryfikacji kooperują z nim inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe, takie jak Maquita Fair Trade Foundation, Manos Unidas i Hiszpańska Agencja Współpracy Międzynarodowej.

Od CLAC certyfikację otrzymują miasta, których władze wspierają i promują małe przedsiębiorstwa, rodziny producenckie, które chronią ekosystem i wytwarzają produkty w zdrowy i agroekologiczny sposób.

W praktyce chodzi o wsparcie sprawiedliwego handlu w ramach priorytetów ważnych dla systemu finansowego. Ten model wsparcia dla małych producentów stawia przede wszystkim na ludzi i troskę o środowisko. Wspierana jest w ten sposób zrównoważona produkcja, wolna od chemikaliów, uwzględniająca promocję zdrowia i zapewniająca godziwą zapłatę osobom zaangażowanym w procesy wytwarzania dobrego jedzenia.

W obecnej sytuacji istnieje potrzeba rozwijania podmiotów, ukierunkowanych na szkolenia, ale i na wsparcie techniczne dla organizacji chłopskich, przedsiębiorstw społecznych, aby pokazywać możliwości wchodzenia na rynek. Takie projekty mają wiele zalet. Przede wszystkim zwiększają świadomość obywateli. W dzisiejszych czasach ważne jest, aby zmienić nasz sposób konsumpcji za pomocą bardziej zrównoważonych praktyk produkcyjnych.

Oprócz możliwości posiadania marki produktów ekologicznych uzyskanych z całkowicie krajowych surowców, powinno się wspierać korzystanie z platform cyfrowych w celu zagwarantowania pełnych informacji o pochodzeniu, jakości i identyfikowalności żywności. Nowe regulacje w tym zakresie powinny być tworzone na szczeblach rządowych i samorządowych. Konieczna jest rewizja przepisów dotyczących kontroli i zagwarantowanie autonomii jednostek certyfikujących, w tym także w kwestii działania w tym obszarze stowarzyszeń lokalnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj