PGE ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja w ramach programu LTE450

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych zlokalizowanych na obiektach spółki. Jest to kolejny etap prac związanych z ich dostosowaniem na potrzeby budowy sieci LTE450. Wcześniej zakończony został już etap inwentaryzacji i ekspertyz własnych wież telekomunikacyjnych spółki.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację oraz adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, włącznie z przygotowaniem dodatkowej infrastruktury technicznej do dalszej ich eksploatacji w ramach świadczenia usług łączności specjalnej sieci LTE450 na terenie działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja.

Zakres  prac będzie obejmował również:

  • opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji lub modernizacji wież telekomunikacyjnych,
  • uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, jeśli wymagane będą one na obecnym etapie prac,
  • kompleksowe wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych lub modernizacyjnych wież telekomunikacyjnych.

Przetarg został ogłoszony 11 października 2022 r. przez PGE Dystrybucja Oddział Zamość.  Termin składania wniosków upływa 25 października 2022 o godzinie 11:00. W systemie zakupowym Grupy PGE (SWPP) zadanie inwestycyjne prowadzone jest pod numerem POST/DYS/OZ/LZA/17414/2022 i dotyczy realizacji prac w kategorii roboty budowlane. Więcej informacji dot. przetargu znajduje się pod linkiem:

https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/64118/details

***

Informacje dodatkowe

Za realizację programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi. W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego – umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN.

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m.in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj