Akt oskarżenia sprawie w tzw. afery polickiej

fot: youtube

Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do sądu akt oskarżenia m.in. przeciwko byłym członkom zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Główne zarzuty związane są z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 87 milionów złotych. Oskarżonych w tej sprawie jest 26 osób.

„Zasadniczym wątkiem zakończonego właśnie śledztwa były działania podejmowane w okresie od 2011 do 2016 r., wyrządzające ZCH Police S.A. szkodę majątkową wielkich rozmiarów, w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy nabycia akcji senegalskiej spółki African Investment Group S.A. przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.” – poinformowała w środę Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Jak przekazano „zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że w wyniku zawarcia i wykonywania umowy nabycia akcji senegalskiej spółki doszło do wprowadzenia w błąd przedstawicieli rady nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., co do wartości akcji nabywanej spółki, a następnie do dokonywania niezasadnych płatności tytułem poszczególnych transz ceny akcji, a w konsekwencji do wyrządzenia pokrzywdzonej spółce szkody majątkowej wielkich rozmiarów – w kwocie 87.153.700 zł.”

W procederze nabycia akcji African Investment Group S.A. przez ZCH Police S.A. uczestniczyła Spółka DGG ECO sp. z o.o., założona m.in. przez senegalskiego polityka, która nie miała żadnego doświadczenia w działalności dotyczącej poszukiwania fosforytów.

W trakcie negocjacji warunków umowy nie przedstawiono żadnych miarodajnych danych dotyczących zasobności złóż, co do których African Investment Group S.A. będzie miało możliwość eksploatacji.

W wyniku śledztwa ustalono, że umowa nabycia akcji senegalskiej spółki doszła do skutku pomimo braku dokumentów wskazujących na miarodajne i rzeczywiste zasoby złóż fosforytów oraz możliwości ich wydobycia.

„Celem nabycia akcji African Investment Group miało być prowadzenie przez tą senegalską spółkę działalności w zakresie wydobywania fosforytów. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje jednakże, iż złoża co do których pierwotnie zakładano eksploatację, wyczerpały się po wydobyciu zaledwie ok. 100 ton surowca” – poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Wskazano tez, że „założenie dotyczące wydobycia fosforytów z drugiego obszaru złóż opierały się wyłącznie o koncepcje hipotetyczne – co potwierdza zarówno analiza zabezpieczonej w sprawie dokumentacji, jak i zeznania świadków oraz analiza korespondencji elektronicznej”.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie podała, że „na etapie wykonywania umowy nabycia akcji, osoby zarządzające ówcześnie ZCH Police S.A. miały świadomość wyczerpania się złóż fosforytów i w celu uwiarygodnienia zaistnienia przesłanek do wypłat środków przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.”

„Podjęto kroki mające na celu pozorowanie wydobycia fosforytów przez African Investment Group. Spółka ta w rzeczywistości podpisała umowę z inną firmą senegalską, w oparciu o którą firma ta wydobywała z własnych złóż fosforyty, a następnie były one dostarczane do Zakładów Chemicznych Police S.A. jako rzekomo pochodzące z wydobycia własnego African Investment Group” – wskazano.

Jak dodano „zarządzający Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., już w lutym 2015 roku dysponowali opinią prawną wskazującą na brak przesłanek do zapłaty środków za senegalskie akcje. Przedmiotowa opinia wskazuje jednoznacznie na świadomość ówczesnych członków zarządu ZCH Police S.A. o bezzasadności dokonywania płatności transz ceny za akcje African Investment Group S.A.”

Aktem oskarżenia objęto też szereg innych przestępstw dotyczących m.in. przywłaszczenia środków finansowych Fundacji Grupy Azoty na rzecz Rozwoju Piłki Siatkowej Kobiet, nieprawidłowości przy zakupie ilmenitu kenijskiego przez Grupę Azoty ZCH Police, wyrządzenia szkody majątkowej ZCH Police przy realizacji usług transportowych, jak również utrudniania postępowania przygotowawczego.

Akt oskarżenia liczy ogółem ponad 1300 stron, obejmuje łącznie 59 zarzutów wobec 26 oskarżonych. Wśród nich jest m.in. były Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – Krzysztof J., Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. – Wojciech N.

Głównymi zarzutami stawianym przez prokuratora tym oskarżonym jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A. w kwocie ponad 87 milionów złotych i wyrządzenie przez to szkody w wielkich rozmiarach, przy czym do realizacji tego czynu doszło między innymi poprzez oszustwa i poświadczanie nieprawdy.

Większość z tych przestępstw zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.(PAP)

Autorka: Małgorzata Miszczuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj