PGE umacnia się na rynku energii – PKP Energetyka wraca w polskie ręce

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała wstępną umowę zakupu spółki PKPE Holding sp. z o.o. będącej właścicielem PKP Energetyka. Po ostatecznym sfinalizowaniu transakcji PGE stanie się właścicielem firmy posiadającej  wyłączność na dostawy energii dla sektora kolejowego oraz usługi utrzymania sieci trakcyjnej. Cena za 100 proc. udziałów spółki wyniesie 1 913,5 mln zł, przy wartości przedsiębiorstwa Enterprise Value na poziomie 5 944,5 mln zł. Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11 proc. a wzrost przychodów o ok. 3 mld zł rocznie.

PKP Energetyka, stanowiąca w przeszłości część infrastruktury Polskich Kolei Państwowych, jest obecnie nowoczesną grupą spółek i jednym z największych podmiotów polskiego systemu elektroenergetycznego. Odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii dostarczanej w kraju. Wykorzystuje do tego 21,5 tys. km linii energetycznych.

Firma przeszła w ostatnich latach szeroki program modernizacyjny wydając na inwestycje 3,8 mld zł.  Przełożyło się to na ponad trzykrotny wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych. Obecnie dysponuje 6 nowoczesnymi centrami sterowania ruchem w sieci kontrolowanej przez 52 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Infrastrukturę uzupełnia 814 podstacji trakcyjnych i kabin, 6 213 stacji energetycznych oraz 70 pociągów sieciowych. Spółka realizuje swoje zadania zatrudniając 4 200 pracowników.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od siedmiu lat repolonizuje kluczowe spółki, inwestuje i wzmacnia polską gospodarkę. Dzisiaj mamy przyjemność być świadkami kolejnej transakcji, wpisującej się w takie działania. Nabycie PKP Energetyka przez Grupę PGE to niezwykle ważny moment dla polskiego sektora energetycznego i dla całej polskiej gospodarki. Naprawiamy zaniedbania Platformy Obywatelskiej, która dopuściła do odsprzedaży spółki zagranicznemu inwestorowi. PKP Energetyka znowu staje się polska. Ogromny potencjał PKP Energetyka, szczególnie w zakresie dystrybucji energii sprawi, że PGE Polska Grupa Energetyczna umocni swoją pozycję w tym segmencie. To niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przejęcie spółki o tak dużym znaczeniu strategicznym to wielki sukces PGE oraz prezesa Wojciecha Dąbrowskiego. Serdecznie mu gratuluję. Dziękuję także wszystkim, którzy uczestniczyli w tym trudnym procesie. Mam nadzieję, że to nie ostatnia transakcja tej miary. Dzięki takim działaniom budujemy bowiem siłę i konkurencyjność polskiej gospodarki, tworzymy warunki do jej niezakłóconego rozwoju, zmniejszamy zależność od zagranicznego kapitału. Głęboko wierzę, że przed PKP Energetyka, jako częścią Grupy PGE, są świetne perspektywy. Przed spółką sukces, który przełoży się na korzyści dla milionów Polaków.

Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych.

 

 

Po siedmiu latach od prywatyzacji przeprowadzonej w 2015 roku, PKP Energetyka jest firmą, w której uporządkowano strategiczne procesy. Spółka skutecznie realizuje swoje cele biznesowe i strategiczne w oparciu o stabilny, a zarazem wzrostowy model biznesowy z dominującą rolą regulowanej działalności dystrybucji energii elektrycznej. PGE przejmuje spółkę przynoszącą blisko 700 milionów zysku EBITDA rocznie, a wykorzystując występujące synergie z pozostałymi obszarami działalności własnej, Grupa jest w stanie dodatkowo pomnożyć te wartości. Transakcja ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale z perspektywy PGE ma wymiar również czysto biznesowy.

Grupa PGE w ramach swojej strategii konsekwentnie wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju. Powrót w polskie ręce spółki PKP Energetyka umocni pozycję PGE jako lidera branży energetycznej i jednocześnie zapewni zwiększenie kontroli nad infrastrukturą krytyczną, jaką stanowi kolejowa sieć energetyczna. Dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8 proc. rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11 proc., a wzrost przychodów o ok. 3 mld zł rocznie. Droga ku neutralności klimatycznej to inwestycje w sieć dystrybucyjną, ale również elektryfikacja transportu i zwiększenie roli kolei w przewozach. Właśnie dlatego włączenie PKP Energetyka do Grupy PGE należy uznać za znakomity przykład wypracowania synergii biznesowej, która wzmacnia suwerenność polskiej energetyki w strategicznym dla państwa obszarze transportu kolejowego.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

PKP Energetyka dołącza do takich firm, jak m.in. Polskie Koleje Linowe, Bank Pekao, czy aktywa EDF, które w ciągu ostatnich lat zostały ponownie przejęte przez podmioty, w których dominuje polski kapitał. Odzyskanie kontroli nad spółkami energetycznymi ma kluczowe znaczenie zarówno dla sektora, jak i dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Transport kolejowy jest istotnym elementem dla stabilności dostaw, a jego znaczenie wzrosło w kontekście agresywnej polityki energetycznej i militarnej Rosji.

Grupa PGE przejmuje wartościową spółkę, robiąc dobry biznes z solidnymi perspektywami. Repolonizacja PKP Energetyka to także ochrona interesów i bezpieczeństwa spółek kolejowych, które umacniają swoją pozycję w systemie transportowym. Z rozwijającego się i stale modernizowanego transportu kolejowego korzysta coraz więcej pasażerów, dlatego przywrócenie kontroli skarbu państwa nad infrastrukturą kolejową stanowi dobry prognostyk dla kolejnych pozytywnych zmian na kolei.

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

 

Jednym ze szczególnie cennych projektów PKP Energetyka jest program transformacji energetycznej, zgodnej z wymogami Zielonego Ładu UE. Zakup PKP Energetyka wpisuje się w realizację wizji PGE, jako lidera zrównoważonej transformacji energetycznej. Włączenie spółki do Grupy PGE pozwoli na osiągnięcie efektu równowagi w ramach szerokiego programu inwestycji prowadzonych w związku z transformacją energetyczną. Grupa PGE jest w trakcie realizacji najbardziej zaawansowanego w Polsce projektu budowy morskich farm wiatrowych o łącznej mocy około 2,5 GW, które mają rozpocząć produkcję zielonej energii już w 2026 roku.

PKP Energetyka ogranicza własny ślad węglowy m.in. poprzez 360 instalacji PV wykonanych na podstacjach trakcyjnych. Umożliwiają one wyprodukowanie prawie 2 GWh czystej energii rocznie, co pozwala ograniczyć emisję CO2 o ponad 1500 ton w skali roku. Dzięki temu urządzenia znajdujące się na podstacjach trakcyjnych pracują nieprzerwanie nawet wtedy, kiedy awaria odetnie dopływ prądu z sieci.

 

PKP Energetyka realizuje również spójny z celami Grupy PGE program Zielona Kolej, którego celem jest, aby do 2030 roku 85%, a docelowo 100% zużycia energii w sieci trakcyjnej, pochodziło z OZE. Realizacja programu przyczynia się do przyspieszenia transformacji energetycznej sektora i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale jednocześnie wpisuje się w Strategię Grupy Kapitałowej PGE do 2030 roku.

Podobnie jak inne tego typu transakcje, proces zakupu od obecnego właściciela – globalnego funduszu CVC Capital Partners – będzie musiał zostać zaakceptowany m.in.  przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Aktywów Państwowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj