Polska spośród wszystkich państw została zniszczona najbardziej. Niemcy nie zapłacili za zniszczenia!

Reparacje wojenne dla państwa polskiego i odszkodowania od Niemiec dla ludności cywilnej to ciągle niezałatwiona sprawa formalnoprawna. Rząd III Rzeczypospolitej policzył tylko te straty, które są udokumentowane. Niemców ten temat nie interesuje.

Niemcy po ogłoszeniu raportu komisji Arkadiusza Mularczyka mówią o wspólnocie w cierpieniu w czasie II wojny światowej i kierują uwagę na nazistów, jako winnych agresji, okupacji, ludobójstwa i wszelkich strat materialnych i niematerialnych wynikających z tego tytułu. Ogólna kwota 6,2 bln zł. zdaniem szefa niemieckiego rządu jest nierealna do spłacenia.

W mediach, w ślad za notą dyplomatyczną strony polskiej w sprawie reparacji pojawiają się informacje o traktacie pokojowym, który z powodu absolutnie różnych stanowisk zwycięskich państw mocarstwowych nie został podpisany pomiędzy Polską a Niemcami do tej pory. Inaczej było z krajami-satelitami III Rzeszy. Już w lutym 1947 roku załatwiono zasadniczą sprawę dotyczącą wysokości reparacji. Wtedy zostały podpisane traktaty pokojowe z Austrią, Finlandią, Rumunią, Wegrami i Bułgarią.

Polska, w wyniku niemieckiej agresji i sześcioletniej okupacji spośród wszystkich państw została zniszczona najbardziej. Reparacje wojenne powinny być już dawno wypłacone a kraj odbudowany głównie z tych środków. Tymczasem żadna marka, ani euro nie miało wpływu na odtworzenie zrujnowanego kraju do stanu sprzed września 1939 roku.

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż Polska wskutek porozumień jałtańskich została dana Związkowi Radzieckiemu pod opiekę, to problem reparacji i restytucji został nie tyle odsunięty, co pozostawał w dyspozycji Kremla i Berlina. Z tego względu lata 1945-1989 były dla nas stracone z uwagi na polityczną niemoc ludowego rządu. Powstała wówczas specjalna Komisja Reparacyjna, która okupowane i poszkodowane przez Niemcy kraje miała wesprzeć, ale jej działanie wyraźnie były tylko pozorowane. W efekcie, już po czterech miesiącach Komisja bezterminowo zawiesiła swoją działalność. Tutaj, należy wziąć pod uwagę umowę poczdamską, którą 2 sierpnia 1945 roku podpisały rządy Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Anglii. Widnieje tam zapis, który mówi wprost o szeroko rozumianych krzywdach, które spowodowały Niemcy, nadto w tym samym protokole czytamy, że „naród niemiecki nie może uchylić się od odpowiedzialności”.

Źródło: gov.pl; Wojciech Stolarczyk [w]: Wojenne reparcje dla Polski od Niemiec w latach 1945-2020

Publikacja powstała dzięki wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj