Grupa PGE rozwija segment gospodarki obiegu zamkniętego

W ramach rozwoju segmentu biznesowego dedykowanego Gospodarce Obiegu Zamkniętego, PGE Ekoserwis, spółka z Grupy PGE, nabyła 100 procent akcji firmy Epore, będącej jednym ze strategicznych podmiotów na krajowym rynku w zakresie gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania, powstających w procesie wytwarzania energii i ciepła.

Dzięki transakcji PGE Ekoserwis stała się jedynym właścicielem Epore i tym samym umocniła pozycję lidera gospodarki obiegu zamkniętego w energetyce.

Gospodarka obiegu zamkniętego jest coraz ważniejszym obszarem działalności Grupy Kapitałowej PGE. Nabycie akcji Epore od dotychczasowego jedynego akcjonariusza PGE GiEK jest kolejnym krokiem związanym z umocnieniem i rozwojem w ramach Grupy PGE segmentu biznesowego, zajmującego się gospodarką obiegu zamkniętego. Podejmowane przez nas działania zmierzają do optymalnego wykorzystania zasobów Grupy PGE w obszarze zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ta transakcja przybliża PGE do zbudowania znaczącego podmiotu gospodarczego z zakresu GOZ na poziomie nie tylko krajowym, ale i europejskim. Dzięki wykorzystaniu efektu synergii, zwiększymy działania w kierunku zeroemisyjności w tak znaczących dziedzinach gospodarki jak budownictwo i energetyka.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Segment GOZ umożliwia realizację jednego z celów strategicznych Grupy PGE, który ukierunkowany jest na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku poprzez wdrożenie zasad gospodarki cyrkularnej we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. W tym celu PGE integruje wyspecjalizowane spółki, tworząc jednocześnie unikatowe kompetencje w branżach energetycznej i budowlanej.

PGE Ekoserwis, zagospodarowuje blisko 7 mln ton rocznie odpadów i produktów ubocznych z energetyki, które wykorzystywane są w budownictwie, inżynierii lądowej czy rolnictwie. W grudniu 2022 roku Grupa PGE zainaugurowała działalność specjalistycznego Centrum Badań i Rozwoju GOZ w Bełchatowie, którego zadaniem jest opracowywanie m.in. nowych kierunków zagospodarowywania Ubocznych Produktów Spalania, technologii recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii.
Lech Sekyra, prezes zarządu PGE Ekoserwis.

Spółka Epore wykonuje niezbędne dla całości procesu gospodarowania ubocznymi produktami spalania (UPS) usługi tj. załadunek, logistykę, procesy sterowania UPS, obsługę magazynów retencyjnych oraz składowisk. Integracja operacyjna spółek PGE Ekoserwis i Epore w obszarze zarządzania procesem UPS i usługami towarzyszącymi jest kluczowa dla osiągnięcia optymalnej efektywności i bezpieczeństwa produkcji energii w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Spółki Ekoserwis jak i Epore realizują kluczowe, odziaływujące na siebie zadania, stanowiące całość i integralność procesu wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego. Integracja spółek umożliwi efektywne wykorzystanie również zasobów kadrowych oraz zabezpieczy miejsca pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj