Dolnośląskie: RIO unieważniła uchwałę sejmiku o nieudzieleniu absolutorium zarządowi województwa

MP Marszałek Cezary Przybylski

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały sejmiku woj. dolnośląskiego o nieudzieleniu absolutorium dla zarządu województwa. W majowym głosowaniu na absolutoryjnej sesji sejmiku 18 radnych było za i 18 było przeciw; do uzyskania absolutorium potrzeba większości.

Sesja sejmiku woj. dolnośląskiego, podczas której głosowani nad absolutorium odbyła się 19 maja. Radni sejmiku głosowali remisowo: 18 z koalicji było za absolutorium, 18 z opozycji sprzeciwiło się. Do uzyskania poparcia potrzebna jest bezwzględna większość głosów.

O decyzji RIO poinformowały w środę w komunikacie władze woj. dolnośląskiego, które złożyły do RIO wniosek o unieważnienie uchwały.

„Decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej nie pozostawia wątpliwości, że budżet Dolnego Śląska w 2022 roku był prawidłowo wykonany. Jako zarząd województwa skupiamy się na realizacji inwestycji oraz zadań o charakterze społecznym z myślą o Dolnoślązakach. To budżet, który służy zrównoważonemu rozwojowi całego województwa i dzięki któremu jako samorząd województwa współpracujemy z samorządami lokalnymi z całego regionu” – powiedział cytowany w komunikacie marszałek Cezary Przybylski.

Według komunikatu, w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała sejmiku o nieudzieleniu absolutorium zarządowi województwa za wykonanie budżetu w 2022 roku nie miała merytorycznego uzasadnienia.

W uzasadnieniu RIO, odnoszącym się do uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego br., napisano m.in. „że kwestia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium warunkowana być powinna wyłącznie zagadnieniem prawidłowości wykonania budżetu województwa, a nieudzielenie absolutorium poprzedzone być powinno dokonaniem jednoznacznej negatywnej oceny jego wykonania”.

Według RIO „dokonana w trakcie sesji absolutoryjnej ocena negatywna nie wynikała z kompleksowej analizy wykonania budżetu”. „W jej trakcie nie padły argumenty odnoszące się do realizacji budżetu jako całości” – podkreślono.

Zgodnie z komunikatem, budżet woj. dolnośląskiego za 2022 rok zamknął się wysoką nadwyżką budżetową w wysokości blisko 180 mln zł. W 2022 roku samorząd województwa nie zaciągał kredytów, a wykonanie wydatków majątkowych było rekordowe na przestrzeni ostatnich pięciu lat i wyniosło 491 mln zł.

Po nieudzieleniu absolutorium radni opozycji chcieli na kolejnej sesji sejmiku odwołać zarząd, ale do tego wymagana jest większość 3/5 składu sejmiku, czyli 22 głosy. Obrady przerwano i odroczono do lipca br.(PAP)

Autor: Roman Skiba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj