Sejm opowiedział się za dalszymi pracami nad projektem „Chrońmy dzieci”

foto: Kancelaria Premiera

Sejm w piątek odrzucił wniosek opozycji o odrzucenie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, tzw. Chrońmy dzieci. Tym samym opowiedział się za dalszymi pracami nad tym projektem. Trafi on teraz do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży

Za odrzuceniem projektu głosowało 207 posłów, 242 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosów.

Podczas pierwszego czytania za odrzuceniem projektu ustawy nowelizującej Prawo oświatowe, tzw. „Chrońmy dzieci” opowiedziały się kluby KO, Polska 2050 i Lewica. Projekt poparły kluby PiS, Kukiz 15 i Konfederacja.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w piątek.

Projekt dotyczy zmian w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. W projekcie przewidziano wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych „promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci”.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że ma on na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w szkolnej radzie rodziców w zakresie sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanym do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje, prowadzące działalność m.in. w szkołach.

Zgodnie z proponowanymi w projekcie ustawy rozwiązaniami, rada rodziców powinna w sposób transparentny uregulować sposób informowania rodziców uczniów o wykonywaniu przezeń działań. Rada rodziców uzyskała także wyraźnie wskazaną kompetencję kontrolną wobec działalności w szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej organizacji pozarządowych spełniających kryteria podmiotów społecznych mogących prowadzić działalność na jej terenie.

W przedkładanym projekcie zaproponowano także system nadzoru wewnętrznego wiążącego wydanie przez dyrektora zgody o ewentualnym dopuszczeniu organizacji społecznej do działania na terenie szkoły lub innej placówki. Dyrektor nie będzie mógł wyrazić takiej zgody zanim nie uzyska od zainteresowanej organizacji szczegółowych informacji o planowanej aktywności na terenie szkoły, które następnie niezwłocznie winien przekazać wymienionym podmiotom.

Projekt ustawy przewiduje wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji chcących na terenie przedszkoli i szkół podstawowych promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. W ocenie projektodawcy, elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowane w tym zakresie kadry nauczycielskie, bez udziału podmiotów zewnętrznych.

Projektowane przepisy przewidują, iż opinia rady szkoły i rady rodziców nie będzie wymagana w przypadku zajęć organizowanych i prowadzonych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w ramach zadań realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przez organizację harcerską objętą honorowym protektoratem prezydenta RP działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez Polski Czerwony Krzyż działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod nadzorem premiera.

Projekt ustawy poparła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która 24 marca zorganizowała w Sejmie spotkanie pod hasłem „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” z ponad 70 organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą dzieciom i rodzicom.(PAP)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj