Warunkiem ubiegania się o pomoc suszową jest złożenie protokołu z oszacowania szkód

susza.jpg

Warunkiem ubiegania się o pomoc suszową jest złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną. Taki wniosek należy złożyć do 15 października br. za pośrednictwem publicznej aplikacji – poinformowało ministerstwo rolnictwa.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do MRiRW z pismem o usprawnienie aplikacji suszowej oraz opracowania systemu ogłaszania suszy na danym terenie. Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi zapewniło, że system monitoringu suszy rolniczej podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu. M.in. poinformowano, że w 2023 roku nastąpiło unowocześnienie bazy pomiarowej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, polegającej m.in. na wykorzystaniu nowych, bardziej precyzyjnych naziemnych radarów.

Niezależnie od danych z radarów naziemnych w dalszym ciągu są wykorzystywane dane meteorologiczne pochodzące z punktów pomiarowych. Baza tych danych ciągle ulega znacznemu zwiększeniu, w pierwszym półroczu bieżącego roku przybyło 303 stacje oraz 18 stacji samorządowych. W sumie w prowadzonym systemie wykorzystywane były dane meteorologiczne z 1072 punktów pomiarowych – zaznaczył resort rolnictwa.

Ponadto z uwagi na zastosowanie bardziej dokładnych cyfrowych map znacznie zwiększyła się szczegółowość wyznaczenia suszy rolniczej wynosząca 5 metrów w terenie. Jednak określenie rzeczywistych strat w poszczególnych gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy będzie możliwe po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej i przedstawieniu przez producentów rolnych danych finansowych z gospodarstwa rolnego.

Obecna aplikacja suszowa daje prawo rolnikowi do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym.

MRiRW zaznaczyło, że wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie płatności w roku, w którym wystąpiła susza i posiada on Profil Zaufany tylko jeden raz.

Dodatkowo (nie jest to obligatoryjne) producent rolny może zgłosić wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez powołaną przez wojewodę Komisję ds. szacowania strat, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody. Komisja oszacowuje szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.

Komisja składa jeden raport z oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym za pomocą publicznej aplikacji w terminie 60 dni od dnia oszacowania szkód spowodowanych przez suszę nie później niż do dnia 15 października roku wystąpienia suszy oraz przekazuje uwierzytelniony przez członków komisji wydruk tego raportu wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania szkód.

Jednocześnie zgłoszenie przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę przez komisję powołaną przez wojewodę nie zastępuje złożenia przez tego rolnika wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji, która generuje protokół lub kalkulację z oszacowania szkód – wyjaśniło ministerstwo rolnictwa.

Resort poinformował, że aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” w części dotyczącej możliwości wypełniania wniosków przez producentów rolnych została już uruchomiona. Uruchomienie możliwości podpisywania wniosków planuje się na 20 września 2023 r. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ skr/

autor: Anna Wysoczańska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj