Sąd odrzucił skargę spółki Kraków5020 ws. jej rozwiązania

sad.png

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki Kraków5020 na decyzję radnych miasta o rozwiązaniu tej spółki, oceniając m.in., że na tym etapie uchwała nie wpływa na sytuację spółki. Postanowienie nie jest prawomocne.

W kwietniu radni miasta zdecydowali o likwidacji spółki Kraków5020, uzasadniając to m.in. kontrowersjami wokół tej spółki. Wykonanie uchwały powierzyli prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu, który jest przeciwny likwidacji.

Spółka Kraków5020 w porozumieniu z władzami miasta zaskarżyła decyzję radnych. Wnosiła o wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzenie nieważności uchwały i wstrzymanie jej wykonania.

W skardze spółka wskazywała na swój interes prawny. Przywołując przepisy Kodeksu spółek handlowych zauważyła, że interesem prawnym jest, aby to organy spółek decydowały o ich bycie prawnym, w tym o rozwiązaniu spółki. Zwracała uwagę, że uchwała rady miasta została podjęta bez zgody prezydenta miasta.

Spółka Kraków5020 powołała się też m.in. na art. 64 Konstytucji, mówiący o tym, że „każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia”.

WSA odrzucił skargę uznając, że na tym etapie uchwała nie wpływa na sytuację spółki.

W ocenie sądu spółka nie wykazała, że „istnieje bezpośredni związek pomiędzy zaskarżoną uchwałą a własną, indywidualną i prawnie gwarantowaną sytuacją” – a związek taki powinien istnieć w chwili wejścia w życie zaskarżonej uchwały i powodować negatywne dla spółki skutki.

Zdaniem sądu spółka nie ma interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym: „Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego”.

Sąd zauważył, że spółka jest w istocie przedmiotem uchwały radnych miasta, więc o jej rozwiązaniu może decydować samorząd terytorialny. „Wprawdzie w orzecznictwie sądów administracyjnych dopuszcza się zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego podejmowanych w sferze własnościowych stosunków cywilnoprawnych, ale dotyczy to legitymacji procesowej osób trzecich, a nie podmiotów (tu: spółki komunalnej) będących przedmiotem takiej uchwały” – dodał w uzasadnieniu WSA.

Wniosku o wstrzymanie wykonanie uchwały sąd nie rozpatrzył w ogóle, ponieważ wniosek taki nadaje się do rozpatrzenia wtedy, kiedy skarga jest skutecznie wniesiona.

Gminna spółka Kraków5020 powstała na początku 2022 r. w wyniku wydzielenia z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Powołano ją do zarządzania m.in. Centrum Kongresowym ICE Kraków, Pawilonem Wyspiańskiego oraz punktami informacji turystycznej, ale kontrowersje wzbudziły przede wszystkim transfery środków z budżetu miasta na jej działalność, wysokie koszty funkcjonowania, oraz utworzenie i prowadzenie przez nią drugiej miejskiej telewizji.

Pod koniec marca prokuratura wszczęła śledztwo w związku ze spółką Kraków5020 i sprawdza, czy utworzenie i działalność tego podmiotu nie wyrządziły Gminie Miejskiej Kraków szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – na co najmniej 20 mln zł.(PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj