Jak Polacy oceniają prezydenta Dudę? Sprawdź wyniki!

materiały prasowe

We wrześniu zadowolenie z prezydentury Andrzeja Dudy wyraziło 50 proc. badanych, natomiast źle oceniło ją – 42 proc. – wynika z sondażu CBOS przekazanego PAP. Pracę Sejmu dobrze ocenia 29 proc., a negatywnie 58 proc. ankietowanych. O działalności senatorów dobrze wypowiada się 33 proc. respondentów, dobrze – 48 proc.

Według CBOS notowania głowy państwa ustabilizowały się względem poprzedniego sondażu. 50 proc. badanych dobrze ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy, a 42 proc. źle. 8 proc. nie miało zdania.

Dobre zdanie na temat pracy Sejmu ma 29 proc. badanych, złe – 58 proc. 13 proc. respondentów nie ma opinii na ten temat. Odnotowano minimalny wzrost zadowolenia z działalności Senatu – wzrost o 2 punkty, do 33 proc. w stosunku do poprzedniego sondażu z sierpnia. Pracę senatorów źle ocenia 48 proc. badanych, a 19 proc. nie miało zdania.

Respondenci w większości pozytywnie odnieśli się do działalności władz samorządowych (69 proc.); 23 proc. nie jest zadowolona z ich pracy.

Według badania, w stosunku do poprzedniego pomiaru z marca, gorszy wynik zanotował Trybunał Konstytucyjny, którego pracę krytycznie ocenia 46 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów procentowych). Dobrą ocenę zadeklarowało 24 proc., natomiast 30 proc. wstrzymało się od oceny

Minimalnie bardziej krytycznie oceniono także działalność Rzecznika Praw Obywatelskich (38 proc. dobra ocena – o jeden punkt proc. mniej w stosunku do marca, 22 proc. zła ocena – o 3 punkty proc. więcej). 40 proc. badanych nie miało zdania.

Pogorszyły się notowania Najwyższej Izby Kontroli. Pozytywną opinię o NIK przedstawiło 41 proc. (spadek o 4 punkty proc. w stosunku do marca), negatywną – 25 proc. (wzrost o 5 punktów proc.), a 34 proc. nie miało zdania.

Pozytywną opinię na temat sądów przedstawia 27 proc., a negatywną 50 proc. Polacy mniej krytycznie oceniają pracę prokuratury (27 proc. dobra ocena, 40 proc. zła ocena).

Dobre, choć gorsze niż w marcu, notowania utrzymuje policja, z wynikiem 62 proc. opinii pozytywnych i 27 proc. negatywnych. Funkcjonowanie wojska dobrze ocenia 73 proc. respondentów (spadek o 2 punkty proc. w stousnku do marca), a źle 9 proc. (wzrost o 3 punkty). 18 proc. nie miało zdania.

We wrześniu, z pracy funkcjonariuszy straży granicznej zadowolonych było 71 proc. respondentów (wzrost o 5 punktów od marca), 9 proc. deklarowało swoje niezadowolenie, a 20 proc. wstrzymało się od oceny.

Pracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dobrze ocenia 47 proc., a źle 36 proc. badanych. 17 proc. nie miało zdania. Notowania Narodowego Funduszu Zdrowia pogorszyły się w względem poprzedniego pomiaru w marcu. Pozytywną opinię na temat służby zdrowia miało 26 proc. (spadek o 5 punktów proc.), a negatywną 66 proc. respondentów (wzrost o 6 punktów proc.). 7 proc. nie wyraziło opinii.

Badani w większości dobrze oceniają funkcjonowanie Lasów Państwowych – 56 proc. pozytywnych opinii; przeciwnego zdania jest 25 proc., wzrost o 6 punktów w stosunku do marca). 19 proc. nie miało zdania.

48 proc. nie ma opinii na temat pracy Krajowej Administracji Skarbowej; 29 proc. ocenia ją dobrze (spadek o 5 punktów proc. w stosunku do marca), a 23 proc. źle (wzrost o 6 punktów).

Względem badania z marca, spadek notowań zaliczył Narodowy Bank Polski, którego działalność dobrze postrzega 35 proc. (spadek o 3 punkty proc. ), źle 43 proc. (wzrost o 4 punkty), a 22 proc. nie ma zdania.

Ocena działalności Kościoła rzymskokatolickiego we wrześniu, jest niemal taka sama jak w marcowym badaniu. Pozytywną opinię wyraziło 46 proc, a negatywną 42 proc. Polaków.

Większość Polaków nie ma opinii na temat funkcjonowania największych central związków zawodowych. 69 proc. nie ma zdania na temat Forum Związków Zawodowych (17 proc. ocenia pozytywnie, 14 proc. negatywnie). Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dobrze ocenia 22 proc., źle 20 proc., natomiast 58 proc. nie ma zdania. NSSZ „Solidarność” cieszy się poparciem 31 proc. respondentów, negatywną opinię wyraziło 26 proc., a 43 proc. wstrzymało się od oceny.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 września 2023 roku na próbie liczącej 1073 osoby (w tym: 62,7 proc. metodą CAPI, 23,4 proc. – CATI i 13,9 proc. – CAWI).(PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj